KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Zmiana klimatu 252 miliony lat temu mogła pomóc gadom w osiągnięciu dominacji

Zmiana klimatu jest poważnym zagrożeniem środowiskowym i ekologicznym naszych czasów, ale kto by pomyślał, że to zjawisko naturalne może być również tym, które jest odpowiedzialne za pomoc przodkom dzisiejszych gadów w rozwoju i rozwoju na prehistorycznej Ziemi.

Odkrycie to zostało ujawnione w nowym badaniu prowadzonym przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że ekstremalne zmiany klimatu mogły pomóc w ewolucji gadów.

Odkrycia sugerują, że fluktuacje klimatyczne od okresu permu do okresu triasu odgrywały główną rolę nie tylko w masowych wymieraniach, ale także jako możliwość wpłynięcia na ewolucję organizmu.

Nowe badania nakreśliły nowe drzewo czasowe wczesnej ewolucji gadów i ich bliskich krewnych.

Skupiono się na tak zwanych „kryzysach klimatycznych permsko-triasowych”, które ukształtowały ich długoterminową trajektorię ewolucyjną.

We wcześniejszych badaniach, globalne masowe wymieranie uznawano za dobre jedynie w kończeniu życia i rodowodu wielu żywych organizmów.

Jednak coraz więcej dowodów w ostatnich latach dowodzi, że masowe wymieranie może również przyspieszyć ewolucję niektórych szczęśliwych ocalałych; czyli w tym przypadku wczesne gady lub przodkowie dinozaurów okresu kredowego.

Zmiana klimatu i dominacja gadów

W artykule badawczym opublikowanym w czasopiśmie Science Advances 19 sierpnia, Tiago Simoes, główny autor z Uniwersytetu Harvarda, i jego koledzy wysunęli hipotezę, że kolejne kryzysy klimatyczne setki milionów lat temu doprowadziły do ewolucji i promieniowania gadów.

Badania prowadzone przez Uniwersytet Harvarda wskazują, że w odległej przeszłości istniał „intymny związek” między dynamiką ewolucyjną gadów a zmianami klimatycznymi.

Odkrycia te były możliwe dzięki zintegrowaniu informacji na temat wielkości ciała, ewolucji fenotypowej, trybu selekcji i danych o globalnej temperaturze.

Artykuł badawczy dotyczy głównego wyzwania w makroewolucji i makroekologii, w szczególności w zakresie reakcji organizmów na gwałtowne zmiany środowiskowe, w tym temperaturę oraz ilość tlenu i innych związków w atmosferze.

Materiały i metody

Aby określić dowody na dywersyfikację gadów wywołaną zmianami klimatu, zespół badawczy zmierzył i zeskanował skamieniałości gadów w wieku od 294 do 237 milionów lat, badając łącznie 1000 okazów w 50 instytucjach badawczych w 20 krajach, jak podsumowuje Science News.

W latach 2013-2018 Simoes, doktorant Alexander Agassiza w laboratorium harwardzkiej paleontolog Stephanie Pierce, podróżował po świecie, aby zrobić zdjęcia tych skamieniałości gadów, jak donosi Harvard Gazette, publikacja prasowa Uniwersytetu Harvarda.

Simoes podobno wykonał skany CT i zdjęcia prawie 1000 starożytnych skamieniałości z ponad 50 muzeów.

W sumie zajęło mu to około 400 dni aktywnego zbierania, które, jak się uważa, stworzyło największą dostępną oś czasu ewolucji zarówno głównych żyjących, jak i wymarłych grup gadów.

W związku z nowym badaniem, w lipcu r. 2020 w czasopiśmie Nature Communications opublikowano wstępną publikację na temat ewolucji gadów, w której Simoes i jego zespół badawczy zbadali mega-ewolucyjną dynamikę i ewolucyjną oś czasu gadów.


Opracowanie: irme.pl