KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Naukowcy ostrzegają przed masowym wymieraniem spowodowanym przez zmiany klimatyczne

Niedawne badania nad modelowaniem klimatu dostarczają niepokojącego spojrzenia na przyszłość praktycznie każdego gatunku na naszej planecie.

W ciągu ostatnich pół miliarda lat prawdopodobnie miało miejsce wiele dużych wymierań, które wpłynęły na życie na Ziemi.

Zdarzenia te najczęściej następują po szerokich okresach zmian klimatycznych, które historycznie były spowodowane różnymi przyczynami naturalnymi, takimi jak asteroidy i wulkany.

Zmiana klimatu i masowe wymieranie

Różne gatunki roślin i zwierząt musiały się przystosować, aby przetrwać każdą katastrofę klimatyczną lub ryzyko wyginięcia na zawsze, jak mówi The Byte.

Jednak niedawne badania przeprowadzone przez klimatologa z Tohoku, Kunio Kaiho, opublikowane w czasopiśmie Biogeosciences, wskazują, że obecna zmiana klimatu spowodowana przez człowieka prawdopodobnie wystąpi w znacznie krótszym czasie niż poprzednie wydarzenia wymierania, co daje gatunkom wszystkie na całym świecie znacznie mniej czasu na adaptację.

W ciągu około 60 000 lat miało miejsce największe znane masowe wyginięcie.

W najgorszym przypadku wg Kaiho Ziemia może się ocieplić o około 16 stopni Fahrenheita w ciągu zaledwie kilkuset lat, co wystarczyłoby do wywołania kolejnej katastrofy, ale dałoby ewolucji znacznie mniej czasu na adaptację.

Kaiho odkrył liniowy związek między tempem zmian temperatury a cierpieniem roślin i zwierząt po ocenie intensywności każdego wielkiego zdarzenia wymierania.

W gruncie rzeczy gatunkom trudniej było żyć, im intensywniejsze było ogrzewanie lub chłodzenie planet.

Pomimo tego, że zmiany te nie nastąpią przez wiele setek lat, katastrofy związane ze zmianami klimatu już teraz dotykają ludzi, rośliny i zwierzęta.

Masowe wymieranie w obszarze oceanu

Wraz ze zmianą klimatu pojawia się podwyższone niebezpieczeństwo wyginięcia wszystkich rodzajów gatunków i ekosystemów, zgodnie z nauką.

Szczególne zagrożenia związane z ociepleniem oceanów i ubytkiem tlenu napotykają zwierzęta morskie. Penn i Deutsch zbadali prawdopodobieństwo wyginięcia gatunków morskich w związku z ograniczeniami ekofizjologicznymi oraz w wyniku globalnego ocieplenia.

Odkryli, że w oparciu o ograniczenia ekofizjologiczne oczekuje się, że systemy morskie ulegną masowemu wymieraniu, porównywalnemu z wcześniejszymi dużymi wymieraniami w warunkach normalnego wzrostu temperatury na świecie.

Jednak znacznie zmniejszające się globalne emisje zapewniają znaczną ochronę, co wskazuje na potrzebę szybkich działań w celu uniknięcia potencjalnie katastrofalnych wymierań morskich.

Biota morska jest zagrożona stratami o nieokreślonej dotkliwości w wyniku globalnego ocieplenia.

Wykorzystując ekofizjologiczne górne i dolne granice różnych gatunków zwierząt oraz kalibrację w odniesieniu do zapisu kopalnego, naukowcy ocenili globalne i lokalne ryzyko wyginięcia w oceanie w różnych scenariuszach klimatycznych.


Opracowanie: irme.pl