Klimat

Jak wynika z nowego raportu, ocieplenie w Europie wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 30 lat

Europa przoduje w polityce opowiadającej się za łagodzeniem zmiany klimatu i redukcją emisji gazów cieplarnianych. Jednak nowy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) ujawnił, że temperatury w Europie wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 30 lat.

Rosnące temperatury mogą zaszkodzić różnorodności biologicznej, zwierzętom, źródłom utrzymania i gospodarce.

Raport o stanie klimatu w Europie wskazuje, że region cierpiał również z powodu rosnących temperatur, które mogą być związane z falami upałów, powodziami, zmiennymi wzorcami pogodowymi i pożarami.

Trend ocieplenia

Europa była jednym z orędowników przystosowania się do zmian klimatu, udzielając skutecznej pomocy społecznościom i innym krajom.

Raport o rosnącej temperaturze został również opublikowany w witrynie internetowej Phys.org.

Według raportu okazało się, że temperatura w Europie wzrosła.

Zapisy wykazały, że od 1991 do 2021 roku temperatury w regionie ocieplały się o +0,5°C na dekadę.

W raporcie podano przykłady, że z lodowców alpejskich zaobserwowano lód o grubości ponad 30 metrów (od 1997 do 2021 r.).

Tymczasem dodano, że topnienie obserwowano z pokrywy lodowej Grenlandii.

W raporcie dodano również, że trend ocieplenia dotknął ponad pół miliona ludzi i zaszkodził gospodarce, szacowanej na 50 miliardów dolarów.

Pomimo wyzwań i podatności na zagrożenia Europa nadal ogranicza emisje gazów i podejmuje działania łagodzące.

Istnieje potrzeba innowacyjnych, wydajnych i skutecznych planów i polityk, które mogłyby złagodzić zmiany klimatu i globalne ocieplenie.

Zaangażowanie każdego kraju jest ważne, aby odnieść sukces w ograniczaniu potencjalnie katastrofalnych skutków, które pogłębiają zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka, zwłaszcza redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Tymczasem sekretarz generalny WMO prof. Petteri Taalas wyjaśnił, że nawet dobrze przygotowane i zaawansowane kraje, w tym Europa, nie mogą być bezpieczne przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i ociepleniem temperatur.

Sekretarz Generalny WMO dodał, że część Europy została dotknięta suszą i rozległymi falami upałów, pożarami i powodziami. Spowodowało to szkody w życiu ludzkim i mieniu.

Raport był częścią inicjatywy mającej na celu przedstawienie decydentom aktualnego wpływu zmian klimatu i natychmiastowe opracowanie polityk opartych na nauce w celu złagodzenia wpływu na społeczności.

Zgodnie z artykułem, zgodne raporty zawierają informacje z różnych grup społecznych, w tym z agencji partnerskich ONZ, ekspertów ds. klimatu i innych grup środowiskowych.

Raport został zaprezentowany przed Konferencją Klimatyczną ONZ COP27 w Sharm-El Sheikh.

Innowacyjne rozwiązania

Dr Carlo Buontempo wyjaśnił znaczenie innowacyjnych rozwiązań w walce ze skutkami zmian klimatu w Europie. Dr Buontempo jest pracownikiem Copernicus Climate Change Service, Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody.

W raporcie podkreślono znaczenie rozwiązań opartych na nauce, dostępnych dla każdego.

W raporcie przedstawiono przyszłe scenariusze, które Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przewidział w szóstym raporcie oceniającym, że temperatury w Europie będą nadal rosły.

W rezultacie wpływ i częstotliwość ekstremalnych upałów i morskich fal upałów mogą również wzrosnąć, wpływając na ludzi i zwierzęta. Ostatecznie raport przewidywał, że można spodziewać się zwiększonych opadów zimowych dla mieszkańców Europy Północnej.

Pełny raport można znaleźć w witrynie internetowej Phys.org.


Opracowanie: irme.pl