KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Alarmujące badanie ujawnia, że globalny wzrost poziomu mórz może przyspieszyć erozję wybrzeża skalnego do roku 2100

Globalne podnoszenie się poziomu mórz to nowe zagrożenie związane z antropogenicznymi zmianami klimatycznymi i emisjami gazów cieplarnianych.

Dzięki temu nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii, w którym zbadano przyszłe tempo cofania się klifów, wykazało, że rosnący poziom mórz lub oceanów ostatecznie przyspieszy erozję skalistych wybrzeży.

Erozja wybrzeża skalnego

W nowym badaniu opublikowanym 18 listopada w czasopiśmie Nature Communications, naukowcy z Imperial College London stwierdzili, że zjawisko podnoszenia się poziomu mórz prawdopodobnie przyspieszy erozję skalistego wybrzeża lub tempo cofania się klifów skalistego wybrzeża, podkreślając, że reakcja wybrzeża na antropogeniczną zmianę klimatu ma ogromne znaczenie dla mieszkańców i ich infrastruktury na dotkniętych obszarach.

Zespół badawczy podkreślił, że stabilność skalistych wybrzeży była w dużej mierze ignorowana, a przewidywane przyspieszenie erozji klifów po podniesieniu się poziomu mórz nie zostało dotąd przetestowane za pomocą dowodów empirycznych.

Badania podobno potwierdziły, że skaliste wybrzeża, które stanowią ponad połowę światowych linii brzegowych, mogą w przyszłości jeszcze szybciej się cofać. Jest to oparte na modelach klimatycznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych i scenariuszy zmian klimatycznych, poinformował Phys.org.

W związku z tym zniknięcie lub cofnięcie się przybrzeżnych skał w wyniku erozji może narazić społeczności i siedliska w głębi lądu na ryzyko szalejących wód.

Co to jest erozja wybrzeża?

Erozja linii brzegowej, znana również jako erozja linii brzegowej, została zdefiniowana przez Amerykański Instytut Nauk o Ziemi (AGI) jako proces, w którym zmienia ukształtowanie terenu i linie brzegowe w wyniku połączenia prądów, pływów i fal.

Instytut twierdzi, że taka erozja jest naturalną częścią cyklu skalnego, a przybrzeżne formy terenu, które widzimy dzisiaj, ewoluowały geologicznie w sposób naturalny przez miliony lat. Jednak wywołane przez człowieka zmiany klimatu i globalne ocieplenie prowadzą do wzrostu poziomu mórz na świecie, co może przyspieszyć erozję skalistych wybrzeży.

Globalny wzrost poziomu mórz

Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) wydała ocenę zatytułowaną „Raport techniczny dotyczący wzrostu poziomu morza w 2022 r.”, która zawiera najbardziej aktualne prognozy wzrostu poziomu morza dla wszystkich stanów USA i ich terytoriów. Raport, będący wynikiem współpracy wielu agencji i pierwszą aktualizacją od r. 2017, przedstawia projekty do roku 2150 dla wszystkich wód przybrzeżnych Stanów Zjednoczonych.

Raport NOAA przewiduje, że „wzrost poziomu mórz” w ciągu najbliższych 30 lat wzdłuż wybrzeża USA ma wzrosnąć średnio o 10 do 12 cali do roku 2050. Poziom wody będzie się różnił regionalnie wzdłuż wybrzeża USA ze względu na zmiany zarówno wysokość lądu i oceanu.

Raport techniczny przewiduje również, że taki wzrost spowoduje więcej „niszczących powodzi” w ciągu następnych 30 lat, pozwalając na zwiększenie wysokości przypływów i sztormów i dotarcie do głębi lądu Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że do r. 2050 normalne lub umiarkowane powodzie wystąpią średnio 10 razy częściej niż obecnie.

W ocenie podkreślono również, że „emisje gazów cieplarnianych” utorują drogę do podniesienia się poziomu mórz o 2 stopy wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych do roku 2100. Brak ograniczenia wspomnianych emisji, które zawierają szkodliwe dla klimatu gazy, takie jak dwutlenek węgla, może jeszcze bardziej poziom mórz wzrośnie o dodatkowe 1,5 do 5 stóp do końca stulecia.


Opracowanie: irme.pl