KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Unikalne rośliny i zwierzęta na Madagaskarze cierpią z powodu utraty siedlisk i zmian klimatycznych. Naukowcy odkryli, że potrzeba 23 milionów lat ewolucji, aby się zregenerowały

Dzika przyroda na Madagaskarze ucierpiała z powodu zmiany klimatu i utraty siedlisk, w wyniku czego niektóre zwierzęta stały się krytycznie zagrożone.

Nowe badania wzbudziły obawy co do możliwego wpływu wymierania na różnorodność biologiczną Madagaskaru, pokazując, że 23 miliony lat ewolucji musiałyby zostać przywrócone, gdyby dzika przyroda osiągnęła punkt wyginięcia.

Madagaskar był domem dla rzadkich i wyjątkowych dzikich zwierząt, które niektórzy mogli znaleźć tylko tam.

Ekosystemy na Madagaskarze są ważne dla wielu zwierząt i roślin. Bogaty obszar pomaga im ponownie zaludnić.

Według World Wildlife Fund (WWF) Madagaskar leży na wschodnim wybrzeżu Afryki i jest miejscem występowania niezwykłych systemów dzikich zwierząt.

Raport mówi, że Madagaskar jest wielkości Francji. Tymczasem WWF dodał, że wydawało się, że jest wielkości Teksasu.

Populacja liczy 21 osób z różnych kultur i grup etnicznych.

Wyspa ma różne rośliny i zwierzęta. WWF wyjaśnił, że występuje tam około 11 000 endemicznych gatunków roślin.

Nadal jest to miejsce do odkrycia, ponieważ wielu biologów i naukowców odblokowało więcej gatunków. W raporcie zauważono, że w latach 1999-2010 na Madagaskarze odkryto około 615 nowych gatunków.

Chociaż miejsce to jest bogate w różnorodność biologiczną, wiele zwierząt jest zagrożonych wyginięciem i znajduje się na liście krytycznie zagrożonych.

Na przykład Silky Sifaka jest uważany za wyjątkowe zwierzę, ale jednocześnie jest krytycznie zagrożony.

23 miliony lat ewolucji potrzebne do przywrócenia równowagi w ekosystemach

W raporcie opublikowanym w witrynie Phys.org wyjaśniono, że około 120 gatunków na Madagaskarze uważa się za zagrożone.

Kraj jest także miejscem rodowodów na Ziemi.

Chociaż wyspa jest bogata w różnorodność biologiczną i ewolucyjną, wyginięcie może być głównym zmartwieniem wielu badaczy i naukowców.

WWF wyjaśnił, że region cierpi z powodu wylesiania, degradacji lasów i szerzących się zagrożeń związanych z nielegalnym handlem dziką fauną i florą.

W rezultacie naukowcy przyjrzeli się, w jaki sposób zbliżający się problem wyginięcia może wpłynąć na ekosystemy na Madagaskarze i ile lat zajmie odtworzenie zagrożonych zwierząt.

Badanie dostarczyło zestawów danych znanych gatunków ssaków, którym udało się żyć z ludźmi we wspomnianym kraju przez około 2500 lat.

Raport zawierał 219 żywych gatunków ssaków, a 30 uznano za wymarłe przez wiele lat.

Na podstawie zebranych zbiorów danych zbadano, jak długo bioróżnorodność może ewoluować, aby przywrócić lub zastąpić wymarłe gatunki ssaków na Madagaskarze w ciągu 2500 lat.

Wyniki zestawów danych są alarmujące i zaskakujące.

Według modeli potrzeba by 23 milionów lat, aby zastąpić lub odbudować różnorodność w regionie, jeśli zagrożone gatunki wyginą.

Działania ochronne

Badania wzbudziły obawy dotyczące wpływu zagrożonych gatunków oraz pilnych działań mających na celu ich zachowanie i ochronę przed groźbą wyginięcia.

Ochrona dzikiej przyrody na Madagaskarze jest ważna, ponieważ obszar ten jest bogaty w różnorodność biologiczną i ewolucyjną.

Jednak wyzwania, które rozważali naukowcy, to społeczno-ekonomiczna i polityczna sytuacja na Madagaskarze, która może spowolnić lub uniemożliwić ochronę zagrożonych zwierząt.

Badania zostały również opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.


Opracowanie: irme.pl