EkologiaKlimatŚrodowisko

Według raportu, gazy cieplarniane; dwutlenek węgla i metan, dramatycznie wzrosły o 0,6% i 0,5% w roku 2022

Według wstępnego raportu przeprowadzonego przez naukowców z Niemiec, stężenie gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanu, znacznie wzrosło w roku 2022. Akumulacja gazów w atmosferze jest stopniowa.

Jednak najnowsze odkrycia pokazują, że kryzys klimatyczny może się pogorszyć, ponieważ stężenia zbliżają się do niebezpiecznych poziomów.

Przed rokiem 2023 Organizacja Narodów Zjednoczonych przewodziła kilku konferencjom dotyczącym gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka, utraty różnorodności biologicznej, degradacji środowiska i współpracy międzyrządowej w celu rozwiązania problemu klimatycznego.

Ostatnim spotkaniem była Konferencja ONZ na temat różnorodności biologicznej 2022, która odbyła się w Kanadzie w dniach 7-19 grudnia.

Stężenia gazów cieplarnianych

Związki chemiczne dwutlenek węgla i metan to jedne z najbardziej szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych na świecie. Te związki, będące często celem wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatu, przyspieszają efekt cieplarniany powodujący ocieplenie planety, gdy są zawieszone w atmosferze przez dłuższy czas i w dużych stężeniach.

W styczniu tego roku naukowcy z Uniwersytetu w Bremie w Niemczech przeprowadzili wstępne analizy globalnych danych satelitarnych, z których wynika, że stężenie CO2 i CH4 w atmosferze nadal gwałtownie rosło w roku 2022. Wzrost obu gazów podobny do poprzednich lat. Jednak metan jest poniżej swoich rekordowych poziomów w roku 2020 i 2021.

Fizyk środowiska, dr Michael Buchwitz, powiedział, że wzrost metanu pozostaje bardzo wysoki i wynosi około 0,6%, podczas gdy wzrost węgla wyniesie ponad 0,5% w roku 2022, cytuje Phys.org.

We wspomnianej analizie uczestniczył uniwersytecki Instytut Fizyki Środowiska (IUP). IUP jest jednym z liderów w dziedzinie oceny i interpretacji światowych pomiarów satelitarnych gazów śladowych w atmosferze.

Emisja gazów cieplarnianych

Chociaż całkowite usunięcie tych gazów z atmosfery jest zarówno niemożliwe, jak i szkodliwe dla planety, porozumienie klimatyczne z Paryża z roku 2015 i inne międzynarodowe inicjatywy mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także spalania paliw kopalnych. Jednak cel łatwiej powiedzieć niż zrobić w oparciu o poprzednie raporty, które sugerują, że niektóre kraje są dalekie od swoich celów.

Według Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) gazy cieplarniane są zdolne do zatrzymywania ciepła i ocieplania planety, a działalność człowieka jest odpowiedzialna za prawie cały wzrost tych szkodliwych dla klimatu cząstek w atmosferze w ciągu ostatnich 150 lat.

W Stanach Zjednoczonych największym źródłem emisji gazów cieplarnianych z działalności antropogenicznej jest spalanie paliw kopalnych w celu uzyskania energii elektrycznej, ciepła i transportu, mówi EPA; w którym stwierdzono, że transport odpowiada za 27% emisji, następnie przemysł za 24%, a energia elektryczna za 25%.

Chociaż redukcja emisji wydaje się prawdopodobna, nadano również znaczenie innym środkom mającym na celu zmianę skutków zmieniającego się klimatu i ocieplenia planety.

W niedawnym ogłoszeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stwierdził, że rok 2023 powinien być „rozsądnym” szczytem dotyczącym ambicji klimatycznych, podkreślając, że rok 2023 powinien być „rokiem pokoju” i „rokiem działania”. Szef ONZ podkreślił również, że świat potrzebuje praktycznych rozwiązań dla niezliczonych problemów, przed którymi stoi planeta.


Opracowanie: irme.pl