KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Jeśli globalne temperatury będą nadal rosnąć, zwierzęta na całym świecie nieuchronnie staną w obliczu poważnych zagrożeń

Zgodnie z obecnymi maksymalnymi prognozami przyszłych globalnych temperatur, ponad 40% wszystkich kręgowców lądowych może być narażonych na ekstremalne upały do 2099 r., zgodnie z badaniami opublikowanymi w Nature.

Liczne gatunki na całym świecie mogą być zagrożone, jeśli są wystawione na działanie wysokich temperatur przez dłuższy czas.

Globalne prognozy temperatury

W porównaniu z zapisami historycznymi ekstremalne zjawiska termiczne stały się częstsze, gdy temperatura znacznie przekracza historyczny próg. Wzrost ten jest potęgowany przez zmianę klimatu spowodowaną działalnością człowieka.

Przyszła różnorodność biologiczna byłaby poważnie zagrożona przez utrzymujące się skoki temperatury, które niszczą zwierzęta i są powiązane z wyższym stresem psychicznym, niższą wydajnością reprodukcyjną i mniejszą liczbą populacji.

Poprzednie badania

Wcześniejsze analizy krótkoterminowej dynamiki dziennego stresu cieplnego lub szkód spowodowanych wahaniami temperatury, a nie samego ciepła, musiały zostać uwzględnione we wcześniejszych pracach, aby ocenić wpływ zmian klimatycznych na zwierzęta.

Gopal Murali i współpracownicy wykorzystali przewidywaną częstotliwość, czas trwania i dotkliwość poważnych zdarzeń termicznych w latach 1950-2099, aby zmapować podatność około 33 600 kręgowców lądowych na ekstremalne zdarzenia termiczne w różnych scenariuszach emisji gazów cieplarnianych.

Zdaniem naukowców w scenariuszu wysokiej emisji (w którym temperatura ma osiągnąć 4,4°C) 41% gatunków ucierpiałoby z powodu upałów we wszystkich trzech parametrach na co najmniej połowie ich zasięgu geograficznego.

Przewiduje się, że odsetek ten spadnie do 6,1% w przypadku scenariuszy niskiej emisji (ocieplenie ograniczone do 1,8°C) i 28,8% w scenariuszach średnio-wysokich (ocieplenie do 3,6°C).

Przewiduje się, że w scenariuszach o wysokiej emisji 55,5% płazów i 51,0% gadów doświadczy poważnych upałów, w porównaniu z 25,8% ptaków i 31,1% ssaków, co stawia je w największym niebezpieczeństwie.

Według Murali i współpracowników ograniczenie emisji gazów cieplarnianych znacznie zmniejszyłoby wpływ wysokich temperatur na różnorodność biologiczną.

Jak zwierzęta radzą sobie ze zmianami klimatycznymi

Istnieją różne metody radzenia sobie zwierząt ze zmianami klimatycznymi. Niektórzy przenoszą się do chłodniejszych miejsc, takich jak wyżej położony grunt lub miejsca bliżej biegunów. Niektórzy dostosowują czas ważnych wydarzeń życiowych, takich jak rozmnażanie i migracje, tak aby odbywały się one w chłodniejszych porach roku. Inni dostosowują swój rozmiar ciała w miarę dojrzewania, aby szybciej się ochłodzić.

Ciągle zmieniający się klimat

Zdaniem naukowców inne gatunki zwierząt przystosowują się do zmian klimatycznych, modyfikując rozmiar swoich uszu, ogonów, dziobów i innych przydatków. Według ekspertów oceniających opublikowane materiały zaobserwowano, że rozmiar przydatków zwierząt zwiększa się wraz ze zmianami klimatu i odpowiadającymi im zmianami temperatury.

Badania wspomagają naukową wiedzę o tym, jak zwierzęta zareagują na zmianę klimatu. Pomoże to działaczom ochrony przyrody określić, które gatunki są najbardziej zagrożone i wymagają priorytetowej ochrony, a także zwiększy zdolność całego świata do przewidywania skutków zmian klimatycznych.


Opracowanie: irme.pl