KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Badania pokazują, że odbudowa różnorodności biologicznej słodkiej wody w Europie wymaga większego wysiłku, aby ocalić ważne ekosystemy

W najnowszym badaniu podkreślono dodatkowe wysiłki i środki mające na celu przywrócenie i odbudowę systemów bioróżnorodności rzek w 22 krajach europejskich.

Różnorodność biologiczna wód słodkich i rzek jest kluczowym ekosystemem dla gatunków morskich. Z badania opublikowanego w Nature wynika, że ekosystemy słodkowodne są niezbędne dla ludzi i środowisk morskich.

Zanieczyszczenia, gatunki inwazyjne i zmiana klimatu mogą jednak zagrozić różnorodności biologicznej wód słodkich i rzekom. Europejskie Centrum Renaturyzacji Rzek wyjaśniło, jak ważne jest przywracanie rzek, aby pomóc gatunkom, planom, a nawet ludziom.

Naukowcy przyjrzeli się bioróżnorodności systemów rzecznych w 22 krajach europejskich. Odkryli, że od roku 2010 odzyskiwanie różnorodności biologicznej uległo spowolnieniu.

Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów rzecznych w Europie

W raporcie Queen Mary University of London zanieczyszczenie i zmiany klimatu zagrażają systemom rzecznym. W rezultacie naukowcy przeanalizowali zróżnicowanie funkcjonalne systemów rzecznych i zbiorowisk bezkręgowców słodkowodnych z tych krajów w latach 1968-2020.

Naukowcy wyjaśnili, że bezkręgowce słodkowodne są niezwykle istotne dla procesów ekosystemów lądowych i filtrowania wody.

Oprócz zanieczyszczenia badanie wykazało, że znaczącą rolę odegrały presje człowieka i czynniki stresogenne, w tym wzrost temperatury.

Pilne działania i nie ma czasu na samozadowolenie

Zdaniem profesora Iwana Jonesa poprawa i ochrona różnorodności biologicznej wód słodkich ma kluczowe znaczenie dla ochrony kluczowych ekosystemów. Profesor Jones jest szefem Grupy Społeczności Rzecznych w Szkole Nauk Biologicznych i Chemicznych wspomnianego uniwersytetu.

Profesor Jones dodał pilne wysiłki, aby pomóc ekosystemom rzecznym w walce ze zmianami klimatycznymi i innymi zagrożeniami.

Na podstawie raportu badania mogą pomóc w ocaleniu utraty różnorodności biologicznej, ponieważ UE przygotowała strategię ochrony różnorodności biologicznej 2030. Naukowcy dążyli do tego, aby najnowsze odkrycia mogły pomóc decydentom w opracowaniu lepszych rozwiązań na rzecz ochrony ekosystemów słodkowodnych.

Według profesora Jonesa i dr Johna Murphy’ego w raporcie zwrócono uwagę na znaczenie systemów rzecznych w przystosowaniu się do skutków zmiany klimatu.

Ponadto oczyszczanie ścieków jest niezbędne, aby uniknąć ewentualnych wylewów rzek podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, pomagając europejskim systemom rzecznym i różnorodności biologicznej.

Szkodliwe zanieczyszczenia na obszarach przybrzeżnych

Zanieczyszczenie plastikiem było problemem wpływającym na oceany i inne zbiorniki wodne. Mikroplastiki mogą wyglądać jak pokarm dla zwierząt morskich lub wodnych, co może stanowić dla nich zagrożenie życia.

Ostatnie badania opublikowane w Journal of Hazardous Materials podkreślają, że plastik może szkodzić ptakom morskim.

Kiedy plastik rozpada się na mniejsze części, może stać się śmiertelny dla ptaków morskich. W Australii tworzywa sztuczne wpływają na burzyki mięsiste. Ptaki morskie mogą walczyć o przetrwanie, ponieważ ostre tworzywa sztuczne uszkadzają ich przewód pokarmowy.

Ptaki mogą prawdopodobnie umrzeć z głodu lub trudniej im przetrwać. Na zdrowie ptaków morskich wpływa konsumpcja plastiku, co może skutkować ograniczeniem wzrostu.

W rezultacie wysiłki na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i odpadów na plażach pomagają zapobiegać wpływowi zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi na zwierzęta.


Opracowanie: irme.pl