CzłowiekEkologia

Czy ekologia jest w naszych genach?

Zdjęcie: Shutterstock

W miarę narastania globalnych kryzysów środowiskowych zaproponowano liczne polityki mające na celu bardziej zrównoważoną przyszłość. Jednak takie zalecenia często były zlekceważone, odpadając z powodu braku poparcia społecznego.

Pisząc w BioScience, Chia-chen Chang z Narodowego Uniwersytetu Singapuru wraz z kolegami argumentują, że lepsze zrozumienie poparcia ludzi – lub jego braku – dla polityk prośrodowiskowych ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego.

W szczególności autorzy zwracają uwagę na być może nieoczekiwany czynnik przyczyniający się do nastrojów proekologicznych: nasze geny.

Wykorzystując dane z TwinsUK (N = 2312), największego rejestru dorosłych bliźniąt w Wielkiej Brytanii, autorzy porównali wyniki badań bliźniąt jednojajowych (lub „identycznych”) z wynikami bliźniąt dwuzygotycznych, które mają mniej genów.

„Odkryliśmy, że bliźnięta MZ były konsekwentnie bardziej do siebie podobne w trosce o przyrodę, aktywizm środowiskowy i zachowania ochronne niż bliźnięta DZ, co sugeruje wpływ genetyczny na te fenotypy” – stwierdzają autorzy.

Wyniki wykazały również „umiarkowaną dziedziczność (30–40%) w trosce o przyrodę, aktywizm środowiskowy i osobiste zachowania ochronne oraz wysokie korelacje genetyczne między nimi (0.6–0.7), co sugeruje częściowo wspólną podstawę genetyczną”.

Według Changa i współpracowników odkrycie to jest dobrze zbieżne z badaniami ewolucyjnymi opisującymi dziedziczność zachowań altruistycznych i kooperatywnych oraz korzyści tych cech dla przyszłych pokoleń.

Pomimo tych uderzających odkryć autorzy ostrzegają, że wysoka dziedziczność nie sugeruje nieistotności środowisk. W wielu przypadkach twierdzą, że „interwencje środowiskowe, takie jak polityka, mogą wpływać na dziedziczność”, wskazując na potrzebę dalszych badań w celu rozwikłania tych zawiłości.

# # #

irme.pl

Źródło: BioScience

BioScience, wydawany co miesiąc przez Oxford Journals, jest czasopismem Amerykańskiego Instytutu Nauk Biologicznych (AIBS). BioScience to forum integrujące nauki przyrodnicze, które publikuje komentarze i artykuły recenzowane. Czasopismo ukazuje się od roku 1964.