EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

UNESCO uruchamia plan awaryjny, aby zwiększyć odporność raf wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa

Wielka Rafa Koralowa

Wszystkim rafom wpisanym na listę światowego dziedzictwa grozi zniknięcie do końca tego stulecia.

Z okazji konferencji Our Ocean Conference w Palau, Audrey Azoulay, dyrektor generalna #UNESCO, ogłasza plan awaryjny, aby dać im największą szansę na przeżycie, przy wsparciu Światowego Funduszu na rzecz Raf Koralowych.

Wzywa również do międzynarodowej mobilizacji, aby zapobiec wyginięciu rafy koralowej.

Rafy koralowe wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa #UNESCO obejmują ponad pół miliona km2 na całym świecie – odpowiednik wielkości Francji – i wykazują wyjątkową różnorodność biologiczną.

Odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu emisji dwutlenku węgla i chronią wybrzeża przed burzami i erozją.

Ponad sto rdzennych społeczności jest bezpośrednio zależnych od nich w celu utrzymania. Co więcej, służą one jako punkty odniesienia dotyczące wpływu zmian klimatycznych na rafy na całym świecie.

Ale dane naukowe dotyczące tych raf koralowych są teraz bardzo niepokojące. Rafy blakną znacznie szybciej, niż sugerowała początkowa nauka. Te „bielone” koralowce są bardzo podatne na głód i choroby oraz mają coraz większą śmiertelność.

W tym roku po raz pierwszy masowe bielenie koralowców miało miejsce również w tradycyjnie chłodniejszym okresie La Nina. Zgodnie z obecnym scenariuszem emisji, wszystkie rafy wpisane na listę światowego dziedzictwa są zagrożone zniknięciem do końca tego stulecia.

Ocieplenie temperatury oceanów, spowodowane globalną emisją #CO2, jest największym zagrożeniem dla raf koralowych na świecie.

Najnowsze dane Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (#IPCC) potwierdzają, że państwa muszą drastycznie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla, aby osiągnąć cele wynikające z porozumienia paryskiego zawartego w r. 2015.

Jednak większość raf koralowych boryka się również z mieszanką lokalnych presji, takich jak zanieczyszczenie, przełowienie lub niszczenie siedlisk.

#UNESCO mobilizuje swoje zasoby i swoich partnerów, aby zmniejszyć lokalną presję i dać rafom koralowym najlepszą szansę na przetrwanie w tym szybko zmieniającym się środowisku.

Z okazji Konferencji Nasz Ocean w Palau wzywam do międzynarodowej mobilizacji w celu zapobieżenia wyginięciu raf koralowych i ogłaszam silny wkład #UNESCO: plan awaryjny mający na celu zwiększenie odporności raf wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa, w szczególności w krajach rozwijających się. #UNESCO współpracuje ze Światowym Funduszem na rzecz Raf Koralowych, aby pomóc sfinansować to zobowiązanie.

Audrey Azoulay Dyrektor Generalna UNESCO

Partnerstwo między #UNESCO a prowadzonym przez #ONZ prywatnym/publicznym Globalnym Funduszem na rzecz Raf Koralowych zwiększy inwestycje w strategie odporności na zmianę klimatu na rafach wpisanych na listę światowego dziedzictwa w krajach rozwijających się.

Działania skoncentrują się na ograniczeniu lokalnych czynników degradacji, wzmocnieniu zrównoważonego zarządzania chronionymi obszarami morskimi oraz wspieraniu lokalnych społeczności. Partnerstwo zbada wspólne możliwości priorytetyzacji wsparcia dla 19* z 29 raf wpisanych na listę światowego dziedzictwa, które znajdują się w krajach rozwijających się.

Globalne ocieplenie oznacza, że lokalne praktyki ochrony raf nie są już wystarczające do ochrony najważniejszych ekosystemów rafowych na świecie. Ale zdrowa, odporna rafa może zregenerować się po incydencie z wybielaniem i przetrwać.

Fanny Douvere Kierownik Programu Morskiego w Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO

Sukces inicjatywy UNESCO

Ten nowy plan na dużą skalę będzie oparty na udanej inicjatywie Resilient Reefs, zapoczątkowanej przez UNESCO i partnerów podczas poprzedniego szczytu Our Ocean Summit w r. 2018. Przez ostatnie cztery lata pracowali nad 4 pilotażowymi obiektami rafowymi Światowego Dziedzictwa w Australii, Belize we Francji (Nowa Kaledonia) i Palau.

Inicjatywa Resilient Reefs pokazuje, że lokalne naciski można ograniczyć poprzez aktywną interwencję, a wzmocnienie pozycji lokalnych społeczności pomaga im dostosować dochody i środki utrzymania do zmieniających się realiów.

Na przykład w Southern Lagoon of the Rock Islands (Palau) inicjatywa Resilient Reefs szkoli lokalnych strażników i społeczności w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i umiejętności w zakresie zarządzania rybołówstwem, adaptacji i odporności.

Zaprojektowanie systemu pozwoleń połowowych w celu kontroli dostępu, wprowadzenie ograniczeń wielkości ryb w celu zwiększenia biomasy tarłowej oraz ochrona siedlisk zapewniających historię życia gatunków przyczynią się do stworzenia warunków, w których stada ryb mogą się odbudować. Na australijskim wybrzeżu Ningaloo inicjatywa Resilient Reefs opracowuje rozwiązania ułatwiające reprodukcję koralowców.

Kiedy koralowiec umiera z powodu takiego wydarzenia, jak bielenie, kawałki odłamują się i gromadzą na rafie, tworząc rodzaj „gruzu”, który zapobiega wzrostowi nowych koralowców. Aby zapłodnione jaja mogły się osiedlić i rozmnażać na rafie, powierzchnia musi być czysta i twarda.

Rozwiązaniem, przetestowanym w ramach inicjatywy, jest umieszczenie na rafie niewielkich konstrukcji w kształcie gwiazdy, wykonanych ze stalowych prętów, które pozwalają zapłodnionym jajom osiedlać się i rosnąć. „Gwiazdy” są budowane przez lokalnych rdzennych mieszkańców, tworząc w ten sposób lokalne miejsca pracy.

Inicjatywa Resilient Reefs będzie kontynuowana do r. 2024, na łączną kwotę 10 mln USD.

Rafy w sercu dekady oceanicznej ONZ 2021-2030

Od tego nowego planu zwiększenia odporności raf wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa, przez wykorzystanie monitorowania jakości wody do ochrony raf koralowych w Tanzanii, po wdrażanie nanotechnologii w celu zwiększenia odporności raf na Karaibach, ochrona i odbudowa raf są jednymi z kluczowych działań zatwierdzonych przez #UNESCO jako część Dekady Oceanologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2021-2030 („Dekada Oceanu”).

Rozpoczęta w r. 2021 pod koordynacją #UNESCO, Ocean Decade Narodów Zjednoczonych gromadzi naukowców, menedżerów oceanów, społeczności tubylcze i lokalne oraz publiczne i prywatne inwestycje w celu wspólnego projektowania rozwiązań służących ochronie i rewitalizacji ekosystemów raf na całym świecie.


irme.pl

Współpraca: UNESCO