KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Dzień Czystego Powietrza

Czyste Powietrze

Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza.

Dzień Czystego Powietrza obchodzony jest w Polsce od 2005 roku i został ustanowiony przez Fundację “Arka”. 

Jak piszą jej działacze:

“Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Jego czystość jest bardzo ważna.”

W roku 2019 po raz pierwszy obchodziliśmy też po raz pierwszy Europejski Dzień Czystego Powietrza zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów w Polsce, z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza, dlatego teraz przybliżymy, co tak naprawdę wdychamy.

Polska ma jedną z najgorszych jakości powietrza w Europie.

Dlaczego tak się dzieje?

Z każdego zakamarka dopada nas wszędobylski smog.

No dobrze, ale co jest główną przyczyną powstawania smogu?

Otóż główną przyczyną smogu jest tzw. niska emisja, która odpowiada za pojawienie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, jak:

– PM10 i PM 2,5, czyli cząstki zawieszone w powietrzu, zawierające substancje toksyczne, m.in metale ciężkie, dioksyny, furany, a wszystko to dostaje się do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi;

– SO2, czyli dwutlenek siarki, szkodliwy zarówno dla człowieka, jak i środowisko, to on odpowiada za kwaśne deszcze;

– NOx tlenki azotu, odpowiedzialne za dziurę ozonową;

– metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom;

– benzo(a)piren – są to substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia;

– dioksyny – związki chemiczne, odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

Jakie są źródła tych zanieczyszczeń, skąd się biorą w naszym powietrzu?

Odpowiedź jest prosta. 

Gospodarstwa domowe odpowiadają za prawie połowę emisji pyłu zawieszonego, wynika to z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych.

W piecach, niestety, palimy nadal muł i miał, ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne.

Także palenie drewnem jest równie szkodliwe, jak węgiel.

Transport – smog powoduje nie tylko to, co leci z rur wydechowych, ale także pylenie wtórne, czyli drobinki z opon, klocków samochodowych oraz to, co leży na jezdni i unosi się w powietrze podczas jazdy.

Jeśli chodzi o liczbę aut w Polsce, jesteśmy obecnie na 6. miejscu w Europie z wynikiem 23,4 mln aut.

Przemysł, głównie energetyka węglowa, zakłady huty, koksownie czy elektrownie cieplne.

Rolnictwo – zwłaszcza rolnictwo konwencjonalne, w UE odpowiada za 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, największym problemem jest emisja metanu powodowana przez hodowle zwierząt gospodarskich.

Nie zapominajmy, że to, czym oddychamy, zależy tylko i wyłącznie od naszych działań.

Od naszych codziennych wyborów zależy bowiem jakość powietrza, którym oddychamy.

Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także, bądź przede wszystkim – dla środowiska.