CzłowiekEkologia

Dzień Darwina

Karol Darwin

12 lutego, w rocznicę urodzin Karola Darwina, obchodzone jest święto mające na celu nie tylko upamiętnienie wielkiego uczonego, ale też popularyzację stworzonej przez niego teorii naukowej dotyczącej ewolucji na drodze doboru naturalnego.

Teoria ta stanowiła punkt przełomowy w drodze do zrozumienia historii życia na naszej planecie i wyjaśnienia tajemnicy przekazywania informacji genetycznej i zmian dokonujących się w żywych organizmach.

Konsekwencjami tego odkrycia były nie tylko zmiany w biologii i medycynie, ale również w naukach o społeczeństwie, w moralności, polityce.

Dlatego organizowane w wielu krajach obchody Dnia Darwina mają na celu ukazanie znaczenia nauk ścisłych i przyrodniczych dla różnych dziedzin życia codziennego.

Organizatorzy Dni Darwina starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promując podejście interdyscyplinarne.

Celem obchodów jest ukazanie znaczenia nauk przyrodniczych dla różnych dziedzin życia codziennego, dla zrozumienia procesów, w których wszyscy uczestniczymy.

Przedstawienie informacji o życiu i dokonaniach Karola Darwina jest często okazją do dyskusji na temat miejsca i roli naukowca w społeczeństwie.