Człowiek

Dzień Leśnika i Drzewiarza

Leśnik, Drzewiarz

Dzień Leśnika to święto ruchome, najczęściej łączone z obchodami drzewiarzy.

Sami leśnicy mają kłopot z ustaleniem dokładnej daty, kalendarze przyrodnicze najczęściej podają 5 kwietnia, a tymczasem…

Święto obchodzone jest pare razy w roku, liczne źródła informują o 5 kwietnia, 5 maja, 1 niedziela czerwca, 4 października (światowy dzień leśnika).

Po tym, jak Dzień Leśnika obchodzony był w pierwszą niedzielę kwietnia zaproponowano, aby była to pierwsza niedziela maja.

W końcu ze względów praktycznych (koniec zalesień) przeniesiono go na pierwszą niedzielę czerwca.

Niektóre kalendarze wskazują także na 2 czerwca.

Są i tacy, którzy na użytek własny przyhołubili sobie św Huberta, patrona myśliwych – 3 listopada.

Dla skoordynowania działań promocyjnych, data obchodów najczęściej przyjmowana jest administracyjnie, tj. możliwie jednolicie we wszystkich jednostkach LP.

W czasie naszego święta w całej Polsce trwa akcja sadzenia lasu, kraj zielenieje milionami młodych drzewek.

Leśnicy cieszą się sporym szacunkiem, chronią bogactwo przyrodnicze, dbają o wypełnianie licznych zadań społecznych i gospodarczych.

To duża odpowiedzialność, ale także satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.

Las jest nie tylko miejscem dzikiej przyrody, to również miejscem odpoczynku i rekreacji.

W Służbie Leśnej kluczowym pracownikiem jest leśniczy, podwładny nadleśniczego (szefa nadleśnictwa) i przełożony podleśniczego.

Sprawuje opiekę nad powierzonym leśnictwem, prowadzi gospodarkę na podstawie wieloletniego planu urządzania lasu.

Leśnicy zajmują się hodowlą, ochroną, powiększaniem zasobów, udostępnianiem lasu dla celów turystycznych i edukacyjnych.

Gospodarka leśna prowadzona jest według zasad powszechnej ochrony, trwałości utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu.

Realizowana jest w oparciu o prawo leśne, ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, międzynarodowe konwencje.

Znaczący wpływ na warunki jej prowadzenia mają również przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Szanujmy zielone płuca, bowiem las rośnie dziesiątki lat, można go zniszczyć w krótkim czasie.

Obchody Dnia Leśnika są doskonałą okazją do podkreślenia dorobku, dokonań nie tylko na rzecz naszego środowiska, ale również zagrożeń i nadchodzących wyzwań.

W Polsce lasy porastają ok. 29 % powierzchni kraju, jak na razie to wskaźnik poniżej średniej europejskiej (ok. 33%).

Lesistość za sprawą leśników stopniowo rośnie, podobnie zwiększa się udział gatunków liściastych oraz wiek drzewostanów.

Naszym dorobkiem jest zwiększenie lesistości Polski o 10 % od zakończenia II wojny światowej.

To wszystko może cieszyć, jednak pamiętajmy, że w skali globu sytuacja nie jest tak korzystna.

Tropikalne lasy, od których bezpośrednio zależy nasze życie są nadmiernie eksploatowane.

W ciągu ostatnich 50 lat prawie połowa zniknęła z powierzchni.

Musimy zdawać sobie sprawę, że znaczna część gatunków roślin, zwierząt i grzybów zamieszkuje właśnie te lasy. 

Okazją nagłośnienia leśnych dylematów są właśnie obchody święta.

Próżno jednak szukać w kalendarzu konkretnego dnia.

Leśnicy są grupą zawodową, która raczej świętuje Dzień Lasu.

Co więcej, podczas imprez z okazji „Międzynarodowego Roku Lasów” lub podobnych, najczęściej pracują, służą społeczeństwu.

Jest jednak konkretne Święto Lasu, ale być może niewiele o nim mówimy.

Pewnie dlatego jest nieznane, w różnych kalendarzach przyklejone do Dni Lasu i Zadrzewień, Święta Leśnika i Drzewiarza, Dnia Ziemi, Święta Drzewa lub Dnia Środowiska Naturalnego, w każdym inaczej.

W naszej rzeczywistości istnieje potoczne określenie „święto lasu”, rozumiane nie jako kalendarzowa feta, lecz oznaczające wyjątkowy czas.

Oficjalne Święto Lasu powinno być jednak ważną datą w kalendarzu każdego Polaka.

Choćby dlatego, że leśnicy co roku sadzą ok. 500 mln drzew, które służą wszystkim. 

Ma ono długoletnią tradycję, bo obchodzono je w Polsce po raz pierwszy w dniu 29.04.1933 roku.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych postanowił przywrócić dobrą tradycję i znaczenie obchodów w całym kraju.

Termin przypadający w ostatniej dekadzie kwietnia jest optymalny, wtedy dobiega końca kampania zalesieniowa, wszyscy mamy prawo się cieszyć z nowych nasadzeń.

Podczas Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek.

To jeden ze sposobów dbania o nasze lasy. Ale każdy z nas na co dzień może zrobić znacznie więcej, by chronić to ogromne dobro.