Edukacja

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzisiaj Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Obchodzimy go w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia roku 1928.

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Po zakończeniu I wojny światowej znamienici przyrodnicy i krajoznawcy zainicjowali powstanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, na której czele stanął prof. Władysław Szafer.

Prezes wprowadził w życie plan, którym było powołanie organizacji na wzór Szwajcarskiej Ligi Ochrony Przyrody.

W 1926 roku Szafer przedstawił konkretny projekt organizacji polskiej Ligi oraz teksty odezwy i deklaracji.

Postanowił zrzeszyć Towarzystwa Przyrodnicze rozsiane po całym kraju.

W tym celu rozesłał zaproszenia, deklaracje i statut, powiadomił media, szkoły i wiele innych instytucji o pierwszym zjeździe Ligi Ochrony Przyrody.

Ci, którzy się stawili, brali udział w historycznym spotkaniu, uznawanym za oficjalne narodziny organizacji.

Na pierwszym zjeździe 9 stycznia roku 1928 wybrano zarząd Ligi, prezesem został Józef Mroziewicz.

Dwa miesiące później zatwierdzono statut Ligi co dało prawną podstawę do rozpoczęcia działalności.

Warto jeszcze wspomnieć że charakterystyczny żubr, symbol organizacji o miejsce na logotypie i znaczkach członkowskich rywalizował m. in. z jesiotrem i łososiem. Autorem znaczka był Jerzy Hryniewiecki. 

Gdy wybuchła II wojna światowa działalność Ligi Ochrony Przyrody została przerwana.

Wielu jej członków zginęło na polach walki, w obozach czy więzieniach. Niemcy rozumieli, że krzewienie idei ochrony przyrody jest mocno powiązane z kultywowaniem polskości, dlatego nie pozwolili na działanie Ligi.

Dopiero po odzyskaniu niepodległości odtworzono organizację.

Od tego czasu rozwinęła ona swoje skrzydła, przebijając się do szerszej świadomości Polaków.

W całym kraju powstały oddziały, zaczęto wydawać własne czasopismo, opracowano nowy statut.

W roku 1968 władze nadały Lidze Ochrony Przyrody status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności. 

Główne zadanie Ligi Ochrony Przyrody to dbanie o polską florę i faunę.

W tym celu organizacja prowadzi działalność edukacyjną w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzuje wiedzę o przyrodzie i ochronie przyrody, inicjuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego oraz zachęca do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego.

Ważną rolę Liga odgrywa w kwestii czuwania nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowania w przypadkach jego naruszenia.

Stowarzyszenie wspiera również naukowców czy organizuje obozy i zajęcia edukacyjne dla młodych ekologów, konferencje itp.

Zakres działalności LOP jest bardzo duży, a co najważniejsze jest otwartą organizacją – w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody.

Niesamowite jest to, że pomimo upływu lat, niektóre postulaty pozostają nadal aktualne, a LOP działa dzięki ciężkiej, często niedocenianej społecznej pracy wszystkich swoich Członków.

Dla każdego z nas urodziny LOP powinny być okazją do refleksji i zdobycia nowej wiedzy, z zakresu ochrony środowiska, otaczającej nas przyrody. 

Z okazji dnia Ligi Ochrony Przyrody życzymy wszystkim Członkom oraz Sympatykom LOP dużo siły, cierpliwości oraz niegasnącej pasji w realizowaniu wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska.