Człowiek

Dzień Rolnika

Dzień Rolnika

15 maja obchodzony jest Dzień Rolnika.

Jest to święto, Świętego Izydora Oracza – patrona ciężko pracujących ludzi i rolników. 

Izydor zwany oraczem narodził się w r. 1082 w Hiszpanii w skromnej rodzinie rolników. Całe ich życie skoncentrowane było na pracy na roli oraz modlitwie. Po śmierci rodziców Izydorowi został jedynie pług, który wykorzystywał, aby pomagać sąsiadom. Legenda głosi, że pewnego razu przy Izydorze w trakcie pracy zauważono dwie białe postaci, które mu pomagały – byli to Aniołowie.
Tytuł świętego przyznano mu już za jego życia, oficjalnie jednak w XVII wieku przez Papieża Grzegorza XV.

Rolnictwo jest niezwykle ważnym sektorem gospodarczym w naszym kraju.

Szczególnie teraz, gdy bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone.

Wojna dobitnie pokazała, że w tym momencie nie ma nic ważniejszego od zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Dlatego tak ważne jest docenienie codziennej pracy gospodarza i serca, w jakie w nią wkłada.

Z okazji tego święta życzymy wszystkim rolnikom i rolniczkom dobrej pogody i znakomitych plonów.