Gospodarka

Dzień Sprawiedliwego Handlu

Handel

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (ang. World Fair Trade Day) jest to międzynarodowe święto Sprawiedliwego Handlu, obchodzone na całym świecie w drugą sobotę maja każdego roku.

Wydarzenia odbywają się jednak nie tylko w tym dniu – wiele akcji trwa przez cały maj.

Obchody obejmują takie inicjatywy jak śniadania Sprawiedliwego Handlu, debaty, koncerty, pokazy sprawiedliwej mody (Fair Fashion) oraz wiele innych.

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu – World Fair Trade Day stanowi światowy festiwal wydarzeń promujących Sprawiedliwy Handel i jego wymierny wkład w walkę z ubóstwem, wyzyskiem, zmianami klimatycznymi i kryzysem ekonomicznym, które najsilniej oddziałują na najbardziej wrażliwe społeczeństwa na świecie.

Obchody odbywają się co roku pod innym hasłem.

Pierwowzorem obchodów Dnia Sprawiedliwego Handlu był Europejski Dzień Sklepów Świata (European Worldshop Day), organizowany od 1966 roku przez NEWS! (Network of European World Shops – Sieć Europejskich Sklepów Świata).

Inicjatywa obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu została podjęta podczas konferencji w Tanzanii w 2001 roku przez organizacje członkowskie Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Organization, WFTO). Pierwsze obchody odbyły się 4 maja roku 2002.

Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu po raz pierwszy miały miejsce w roku 2006, kiedy Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wprowadziło na krajowy rynek certyfikowane produkty Fair Trade.

W kolejnych latach do obchodów włączyły się również inne organizacje pozarządowe.

Obchody w Polsce koordynują dwie organizacje: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.

Ruch Sprawiedliwego Handlu, do którego odwołuje się święto, opiera się na kilku wspólnych zasadach.

Do najważniejszych należą:

  • Uczciwa cena jaką otrzymują producenci za swoje produkty;
  • Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe;
  • Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne;
  • Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką;
  • Dążenie do zwiększania niezależności producentów;
  • Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów.

Obchody dnia są rokrocznie związane z innym motywem przewodnim.

Ze względu na lokalny, indywidualny charakter wydarzeń, siłą tego dnia jest koloryt i kreatywność osób wspierających akcję.