GospodarkaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Dzień Uprzemysłowienia Afryki

Afryka

Międzynarodowy Dzień Uprzemysłowienia Afryki został ustanowiony w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Święto ma na celu zwrócenie uwagi międzynarodowych społeczności na konieczność podejmowania działań na rzecz uprzemysłowienia Afryki, aby nie pozostawała dłużej na marginesie świata.

Afryka jest najuboższym kontynentem świata, o najniższym dochodzie narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Lista problemów, z jakimi boryka się kontynent i które wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy, jest długa.

Są to m.in. niedożywienie i głód, ograniczony dostęp do wody pitnej, brak odpowiedniej infrastruktury wodno–kanalizacyjnej, niedostateczna opieka zdrowotna i epidemie (głównie AIDS, malaria, ostatnio epidemia gorączki krwotocznej wywoływanej przez wirus ebola), analfabetyzm, niestabilność polityczna, korupcja, wojny domowe czy ogromne zadłużenie większości państw.

Afryka jest miejscem najszybciej rozwijających się gospodarek, choć nadal większość mieszkańców tego kontynentu żyje w nędzy.

Do wielu miejsc nie można dotrzeć powszechnymi środkami transportu a przemysł istnieje jedynie w dużych aglomeracjach.

Większość ludności nie ma w ogóle dostępu do jakichkolwiek technologii.

Dlatego tak ważna jest uwaga całego świata i chęć pomocy ludziom, którzy w XXI wieku umierają z głodu.