Środowisko

Europejski Dzień Parków Narodowych

Park Narodowy

24 maja, w rocznicę utworzenia Parku Narodowego Sarek – pierwszego parku narodowego w Europie – obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych.

Z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych w 23 krajach europejskich, w tym również w Polsce, organizowanych jest ponad 300 wydarzeń związanych z tą formą ochrony przyrody.

Park narodowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze.

Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z roku 2004 jest to –

obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Pierwszym parkiem narodowym na świecie był utworzony w r. 1879 amerykański Park Yellowstone.

Położony w północnej Szwecji Parku Narodowy Sarek został utworzony w roku 1909.

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe.

Są one niezwykle zróżnicowane i ciągną się od pasa nadmorskiego, przez pojezierza i niziny, aż do gór na południu Polski.

Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 314 tys. ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju.

Najstarszymi parkami narodowymi w Polsce są Białowieski Park Narodowy i Pieniński Park Narodowy, które zostały utworzone w roku 1932.

Najmłodszym jest utworzony w roku 2001 Park Narodowy Ujście Warty.

Nadchodzi czas wakacji, z czym wiążą się perspektywy urlopowych wyjazdów.

Odwiedzanie parku narodowego to świetny pomysł na odpoczynek na łonie natury, a co za tym idzie poznanie skarbów naszej przyrody.