Człowiek

Europejski Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora

Seniorzy mają okazje do świętowania kilka razy w roku, bowiem 1 października jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora oraz dzisiaj – 20 października Europejski Dzień Seniora.

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań.

Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60 roku życia.

Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.

Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się.

Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę.

To szczególny czas zwrócenia uwagi na los osób starszych oraz podkreślenie ich roli w społeczeństwie.

To okazja do przypomnienia, jak ważną część społeczeństwa stanowią osoby starsze.

I choć może nie mają już tak dużej siły fizycznej, ich mądrość spowodowana doświadczeniem życia jest nieoceniona.

Dbajmy więc o nich i sprawmy, aby ich dzisiejsze małe święto było wyjątkowe.