WOLONTARIUSZE

Sabine Eisenach – ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Prowadzi badania w obszarach zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu interesów politycznych na gospodarkę państw członkowskich Unii Europejskiej. Interesuje się ekonomią, polityką i rozwojem gospodarek światowych. Współpracuje z Instytutem przy badaniach na temat: “Rola funduszy ekologicznych w implementacji zrównoważonego rozwoju”.

Robert Jacek Włodarski  – absolwent International School of Poznań, biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada duże doświadczenie w pisaniu profesjonalnych prac naukowych w języku angielskim. Interesuje się ekonomią, polityką, historią i matematyką. Za mocną stronę uważa współpracę z ludźmi. Edukację zamierza kontynuować w wydziale ekonomii Uniwersytetu w Edynburgu lub Leeds. Sądzi, że zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych celów postawionych przed młodym pokoleniem. Bada rozwój myśli ekologicznej w wymiarze krajowym i globalnym. Współpracuje z Instytutem na płaszczyźnie komunikacji społecznej i fundraisingu.

Bartosz Bednarek – studiuje na kierunku polityka społeczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenia wolontarystyczne zdobywał, jako Wolontariusz w różnych organizacjach pozarządowych od roku 2010. Interesuje się zagadnieniami organizacji pozarządowych, lubi baśnie i teatr. Współpracuje z Instytutem na płaszczyźnie komunikacji społecznej i fundraisingu.

 
Natalia Bednarz – absolwentka studiów filozoficznych ze specjalnością nauczycielską w UAM, Studium Public Relations w UE oraz Studium Trenerskie w UAM. Biegle posługuje się językiem angielskim, jest doświadczoną copywriterką. Na co dzień tworzy i wdraża strategie komunikacji oraz content między innymi do Socjal media. Od kilku lat prowadzi dział kulturalny w magazynie FRESHMAG. Aktywna wolontariuszka na rzecz osób starszych. W wolnym czasie pisze i rozwiązuje zadania szaradziarskie, gra w scrable, czyta, opiekuje się przygarniętym psem i interesuje się sprawami zwierząt. Współpracuje z Instytutem na płaszczyźnie komunikacji społecznej.