Edukacja

Konferencja Europolis 2021


Konferencja Europolis 2021

Konferencja EUROPOLIS. MIASTA NA RZECZ EUROPEJSKIEGO
ZIELONEGO ŁADU

10 czerwca 2021 i 15 czerwca 2021, online

Europejski Zielony Ład to strategia Unii Europejskiej zakładająca proekologiczną przebudowę unijnej gospodarki, aby w roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną.

Plan zakłada bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

Jaka w realizacji tej strategii będzie rola miast?

Jakie wsparcie otrzymają samorządy na dokonanie zielonej transformacji w ramach polityki spójności?

W których europejskich, w tym polskich miastach, szukać dobrych praktyk?

Konferencji towarzyszyć będzie publikacja raportu o zielonych miastach i ranking najbardziej przyjaznych polskich miast dla środowiska i klimatu.

Organizatorami wydarzenia są  Fundacja Schumana, m.st. Warszawa i Fundacja Konrada Adenauera.

Rejestracja i więcej informacji n/t konferencji TUTAJ