EkologiaŚrodowisko

Kraje rozwijające się wezwane do zachowania przejrzystości w procesie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i wydatków na rzecz klimatu

Foto: pixabay.com

Przewodniczący globalnych negocjacji klimatycznych wzywa kraje rozwijające się do przedstawienia bardziej przejrzystych i łatwych do rozliczenia dowodów finansowych na poparcie swoich żądań dotyczących bilionów dolarów na finansowanie działań klimatycznych.

Przeczytaj także:

Według NOAA stężenie trzech najważniejszych gazów cieplarnianych osiągnęło w roku 2023 najwyższy poziom w historii

Apel o przejrzystość

Minister środowiska Azerbejdżanu Mukhtar Babayev, który będzie przewodniczył listopadowej konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych COP29, zachęcał rządy biednych krajów do sporządzania raportów szczegółowo opisujących ich wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz kwotę wydaną na rozwiązanie tego problemu.

Oczekuje się, że podczas COP29 w Baku narody ustanowią nowy światowy cel w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, aby pomóc krajom rozwijającym się w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i przygotowaniu się na skutki ekstremalnych warunków pogodowych.

Są rządy na globalnym Południu, które chcą, aby kwoty te przekroczyły 1 bilion dolarów rocznie.

Jest mało prawdopodobne, aby bogate kraje zgodziły się na wpłatę od swoich podatników kwot zbliżonych do tych kwot, dlatego oczekuje się, że zobowiązania te będą przedmiotem intensywnych negocjacji podczas COP29.

Jednakże rola alternatywnych źródeł finansowania, zwłaszcza sektora prywatnego, jest nadal przedmiotem dyskusji.

Według Babajewa potrzebne byłyby znaczne zasoby finansowe, aby pomóc krajom rozwijającym się w aktualizacji ich ustalonych na szczeblu krajowym wkładów, czyli NDC, w celu ograniczenia emisji zgodnie z wymogiem utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C w stosunku do poziomu przedindustrialnego.

Uważa, że ​​kluczowym pierwszym krokiem jest zwiększenie otwartości rozliczania wydatków na zmiany klimatyczne i redukcje emisji.

„Bardzo ważne jest budowanie tego prawidłowego, dobrego i uczciwego zaufania między stronami.

To bardzo, bardzo ważny krok, utworzenie mechanizmu przejrzystości między krajami” – dodał.

Przeczytaj także:

Emisje gazów cieplarnianych osiągają najwyższy poziom w historii

Przejrzysta księgowość

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów podczas światowych negocjacji klimatycznych jest przejrzystość, czyli jasna księgowość.

Wynika to częściowo z wyzwań związanych ze śledzeniem licznych zmiennych, takich jak emisje gazów cieplarnianych i wydatki na finansowanie działań klimatycznych, ale przede wszystkim z dużej wrażliwości na suwerenność narodową i oporu wobec monitorowania przez inne kraje.

Istnieją jednak inne przypadki, w których międzynarodowe próby zaradzenia katastrofie klimatycznej są utrudniane przez brak przejrzystości.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna odkryła w r. 2022, że emisje metanu, potężnego gazu cieplarnianego, były o 70% większe, niż twierdziły kraje.

Często stwierdzano, że emisje gazów cieplarnianych są znacznie wyższe niż deklarowane.

Wydatki na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu są objęte tajemnicą i podatne na rażące zniekształcenia.

Na przykład dochodzenie dziennikarskie przeprowadzone w zeszłym roku ujawniło, że Japonia zapewniła fundusze na rozbudowę lotniska w Egipcie i elektrownię węglową w Bangladeszu pod pretekstem finansowania działań związanych ze zmianą klimatu.

Zgodnie z Porozumieniem paryskim z r. 2015 narody mają obowiązek rozpocząć składanie zaktualizowanych raportów dotyczących przejrzystości.

Kraje rozwinięte musiały złożyć swoje wnioski do końca tego roku, a kraje biedne – do 2022 r.

Aby przełamać impas finansowy Babajew wzywa kraje do jak najszybszego przekazania raportów, najlepiej na długo przed COP29 rozpoczynającą się 11 listopada.

Kraje rozwinięte będą miały mniej powodów do odmowy zapewnienia biednym krajom finansowania klimatycznego, jeśli te ostatnie będą w stanie jednoznacznie wykazać, że pracują nad redukcją emisji, przystosowują się do skutków katastrofy klimatycznej i rozliczają się z otrzymanego finansowania klimatycznego.

Opracowanie: irme.pl