Ekologia

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ustanowiony w roku 2018, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Na stronie Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności oraz twitterze Kodeksu Żywnościowego został zamieszczony film promujący obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021, który zawiera odniesienia do najnowszych informacji, które zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz sekretariatów Komisji Kodeksu Żywnościowego i Międzynarodowej Sieci Organów do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni goście z całego świata, którzy przedstawili argumenty za tym, dlaczego bezpieczeństwo żywności jest sprawą nas wszystkich.

Zachęcamy do śledzenia ww. strony Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, na której FAO zamieszcza wiele ciekawych informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności a także samej kampanii oraz materiały promocyjne. Znajdują się tam również informacje na temat wydarzeń, które towarzyszą obchodom Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021.