KlimatŚrodowisko

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Zanieczyszczone powietrze jest poważnym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia i życia ludzi. Choć najczęściej mówi się o nim w kontekście lokalnym, to zanieczyszczenia potrafią pokonywać duże odległości.

„Powietrze, którym się dzielimy”, to temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła to święto dwa lata temu.

Odtąd, 7 września jest dniem podnoszenia świadomości na temat wpływu jakości powietrza na nasze życie, przypomina UNEP/GRID-Warszawa. Dodając, że „niewidoczne cząsteczki zanieczyszczeń, które wnikają głęboko do naszych płuc i krwioobiegu, odpowiadają za około jedną trzecią zgonów z powodu udaru, przewlekłej choroby układu oddechowego i raka płuc, a także za jedną czwartą zgonów z powodu zawału serca”. Zanieczyszczenia powietrza generują wysokie koszty opieki zdrowotnej i mogą wpływać na zmniejszenie upraw.

Warto przypomnieć, że Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w tym roku rezolucję, zgodnie z którą każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia w czystym i zdrowym środowisku.

Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 161 państw, osiem wstrzymało się od głosu.

Jeśli nie dbamy o naturę, nie dbamy również o siebie, mówiła Inger Andersen, dyrektor generalna Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP). Rezolucja odnosi się do trzech kryzysów, które są ze sobą powiązane. Mianowicie: zmiany klimatu, zanieczyszczenia środowiska (w tym zanieczyszczenia powietrza) i utraty różnorodności biologicznej.

In historic move, UN declares healthy environment a human right
https://www.unep.org/news-and-stories/story/historic-move-un-declares-healthy-environment-human-right