Człowiek

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie

Ludność Rdzenna

9 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie.

Święto obchodzone jest od roku 1994.

Ustanowione zostało rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ i początkowo obchodzone miało być do roku 2004, czyli w czasie trwania Międzynarodowej Dekady Ludności Tubylczej na Świecie.

Jednak w roku 2004 ustanowiono Drugą Międzynarodową Dekadę Ludności Tubylczej (z przewodnim hasłem „Dekada Działania i Godności”) i tym samym przedłużono też obchody święta do roku 2015.

Na dzień obchodów święta wybrano datę 9 sierpnia, dla upamiętnienia pierwszego spotkania Grupy Roboczej do spraw Ludów Tubylczych, które odbyło się w roku 1982.

Święto zostało ustanowione, by podkreślić różnorodność rdzennych kultur oraz zwrócić uwagę świata na sytuację ludności tubylczej w różnych częściach globu i uświadomić, jak wiele należy jeszcze zrobić, aby tę sytuację poprawić.

Mianem ludności rdzennej określa się grupy kulturowe posiadające wspólne dziedzictwo i tradycję kulturową, która jest kontynuowana i przekazywana następnym pokoleniom, związane historycznie z konkretnym regionem geograficznym.

Grupa taka wyróżnia się spośród grupy dominującej odmiennością językową, kulturową i społeczną. Istotną cechą jest też samoidentyfikacja grupy jako grupy tubylczej oraz uznawanie jej za taką przez inne, sąsiadujące grupy.

Szacuje się, że obecnie około 6% ludności świata określić można jako ludność rdzenną, zamieszkuje ona w 70 krajach na świecie i podzielić ją można na ponad 5000 różnych grup etnicznych.

W tym Międzynarodowym Dniu, skupiamy naszą uwagę na zdrowiu i dobrobycie ludności tubylczej na świecie.

Deklaracja zapewnia możliwość zachowania własnych praktyk zdrowotnych oraz dostęp do opieki socjalnej i zdrowotnej, aby ludność rdzenna mogła cieszyć się najwyższym możliwym poziomem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Musimy podejmować wszelkie niezbędne wysiłki wspierające prawa i aspiracje ludności tubylczej, zgodnie z treścią Deklaracji

Ludność rdzenna stoi bowiem przed wieloma wyzwaniami z zakresu poprawy zdrowia i dobrobytu.

Większości z nich można by uniknąć, zwłaszcza tych związanych z nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi i mieszkaniowymi, brakiem opieki prenatalnej, rozpowszechnianiem przemocy wobec kobiet, wysokim odsetkiem cukrzyków, nadużywaniem alkoholu i narkotyków oraz wysokim współczynnikiem umieralności niemowląt i samobójstw wśród młodzieży.

W Międzynarodowym Dniu Ludności Rdzennej na Świecie wzywamy społeczność międzynarodową do niezapominania o potrzebach rdzennej ludności.

Budując lepszą i bardziej sprawiedliwą przyszłość, zobowiążmy się do zrobienie więcej, by poprawić zdrowie i dobrobyt ludności rdzennej.

Ze względu na ewidentne zagrożenie dla tej ludności, wspólnota międzynarodowa uznaje teraz, że potrzebne są specjalne działania, aby bronić ich praw i zachować ich kultury i style życia.

To dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 9 sierpnia dniem obrony kultur tubylczych i odzyskania szacunku dla praw ludności tubylczej.