Człowiek

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Został on ustanowiony 14 grudnia roku 1990 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
1 października 2020 r.

Na całym świecie obchodzimy 30. rocznicę Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, mając na uwadze fakt, że pandemia COVID-19 wywarła nieproporcjonalnie ogromny wpływ na osoby starsze – nie tylko na ich zdrowie, ale także na ich prawa i dobrobyt.

Osoby starsze powinny być traktowane priorytetowo w naszych wysiłkach, które mają pokonać COVID-19.  Zgodnie z tematem tegorocznych obchodów musimy również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób pandemia może wpłynąć na nasze postrzeganie kwestii wieku i starzenia się społeczeństw. Kluczowe znaczenie będzie miało stworzenie większych możliwości dla osób starszych i zwiększenie ich dostępu do opieki zdrowotnej, emerytur i ochrony socjalnej. 

Tegoroczne obchody przypadają w czasie, kiedy świat obchodzi również Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej.

Wydarzenie to podkreśla kluczową rolę pracowników służby zdrowia takich jak pielęgniarki i położne w przeciwdziałaniu pandemii.

Zdecydowana większość tych pracowników stanowią kobiety oraz osoby starsze.

Właśnie ci ludzie poświęcają swoje życie, aby się nami opiekować oraz dbać o osoby starsze, matki i dzieci, zatem zasługują na zdecydowanie większe wsparcie. 

Dążąc do wspólnego, lepszego powrotu do normalnego życia, musimy razem podjąć działania w ramach obecnej Dekady Zdrowego Starzenia się 2020-2030, aby poprawić jakość życia osób starszych, ich rodzin i społeczności. 

Potencjał osób starszych stanowi potężną podstawę dla zrównoważonego rozwoju.

Bardziej niż kiedykolwiek musimy wsłuchiwać się w ich głosy, sugestie i pomysły, aby budować bardziej inkluzywne i przyjazne osobom starszym społeczeństwa.

Korzystając z okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom starszym.

Życzymy, by spędzany czas był czasem aktywnym, pełnym pasji i zdrowia, a jednocześnie czasem spełnienia i satysfakcji.

Dziękujemy Seniorom za doświadczenie i mądrość, którymi dzielą się z młodszymi pokoleniami.