Ekologia

Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt

Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt

22 maja świętujemy Dzień Praw Zwierząt.

22 maja 1997 roku Klub Gaja, dzięki dwuletniej kampanii, doprowadził do podpisania ustawy o ochronie zwierząt, w której znalazł się m.in. przepis, że „zwierzę nie jest rzeczą”.

Święto zostało ustanowione właśnie na pamiątkę wprowadzenia aktu prawnego w życie.

Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało 600 tysięcy osób.

Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce.

Od wielu lat Dzień Praw Zwierząt jest doskonałą okazją do podejmowania lokalnych działań przez wolontariuszy.

Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię.

Jako istoty żywe i zdolne odczuwać cierpienie powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie odczuwały.

Pamiętajmy o tym każdego dnia.