Środowisko

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Różnorodność Biologiczna

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną.

Jest ona niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Ponad 3 mld ludzi jest uzależnionych od różnorodności biologicznej obszarów morskich i przybrzeżnych, a egzystencja ponad 1,6 mld ludzi opiera się na zasobach lasów – drewnie, runie leśnym i zwierzynie.

Degradacja siedlisk i utrata różnorodności biologicznej zagrażają egzystencji ponad 1 mld ludzi żyjących w krajach suchych i półsuchych. 

Dlatego też, dla ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, konieczne jest rozwijanie strategii ochrony różnorodności biologicznej.

Międzynarodowym Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w roku 1994 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej.

Początkowo święto było obchodzone 29 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.

Aby ułatwić planowanie i organizację obchodów w wielu krajach, gdzie okres pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem jest tradycyjnie wykorzystywany jako czas urlopów, w roku 2000 datę obchodów przesunięto na 22 maja – rocznicę konferencji w Nairobi, gdzie przyjęto uzgodniony tekst Konwencji.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Różnorodności Biologicznej Konwencja Berneńska opublikowała na swoich stronach film, który zachęca do działań w zakresie ochrony bioróżnorodności. 

Przyjęto trzy cele konwencji:

  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • zrównoważone użytkowanie jej elementów,
  • uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych.

Różnorodność biologiczna  ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa, to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić.

Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez Polskę w roku 1996.

Polska jest jednym z krajów europejskich o najbogatszej bioróżnorodności. Lasy pokrywają 29 proc. powierzchni kraju, stanowiąc cenny rezerwuar dzikich gatunków roślin i zwierząt.

Wieloletnia troska o zachowanie żywych zasobów przyrody w Polsce zaowocowała unikalną w skali europejskiej liczbą gatunków chronionych oraz wzrastająca liczebnością gatunków chronionych.