Natura

Międzynarodowy Dzień Rysia

Ryś

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia.

Rysie są w całej Polsce pod ścisłą ochroną już od roku 1995.

Pomimo dwóch dekad ścisłej ochrony, na terenie Polski nie rozszerzyły one znacząco zasięgu występowania – wynika z badań nad występowaniem rysi w naszym kraju.

Wędrówki tych zwierząt blokują drogi szybkiego ruchu i zabudowa, przerywająca korytarze ekologiczne.

Rysie żyją tylko w dwóch regionach Polski: na południu Polski (w górach i na pogórzu) oraz w Polsce północno-wschodniej.

Liczniejsza jest populacja zamieszkująca południową część kraju, czyli karpacka.

Jak czytamy w komunikacie fundacji WWF, wzmożonych wysiłków reintrodukcyjnych wymaga odbudowa tzw. populacji nizinnej (bałtyckiej).

Z danych zebranych w r. 2015 wynika, że jest tam niewiele więcej niż 40 osobników.

Od roku 2018 WWF Polska wspiera projekt reintrodukcji rysia w Polsce północno-zachodniej, prowadzony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

W jego ramach wypuszczono na wolność 36 rysi.

Każde ze zwierząt jest wyposażone w obrożę telemetryczną, dzięki której przyrodnicy mogą je śledzić.

W polskich lasach żyje ok. 150 rysi.

Zamieszkują tylko dwa regiony – góry i pogórze oraz północno-wschodnią część Polski.

Ich wypatrzenie to zadanie karkołomne, bo są to zwierzęta dyskretne i rzadkie.