Środowisko

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Hałas

25 kwietnia obchodzimy święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących, w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie.

Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak promieniowanie, wpływając na cały organizm, nie tylko na narząd słuchu, ale też na system nerwowy, powodując m.in.

  •  zaburzenia snu i trawienia,
  •  zmiany akcji serca,
  •  ciśnienia krwi,
  •  rytmu oddychania,
  • problemy z przemianą materii,
  • wpływa na zmniejszenie zrozumiałości mowy,
  • zaburza wzrok i rozprasza uwagę.

Na hałas negatywnie wpływający na zdrowie jest narażonych 44% Europejczyków.

To drugi największy problem ekologiczny Unii Europejskiej, po zanieczyszczeniu powietrza.

Według niedawnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, hałas może powodować nie tylko uszkodzenia słuchu, choroby układy krążenia, trudności w uczeniu się (u dzieci) i zaburzenia snu.

Raport przygotowany na zlecenie federacji Transport & Environment w roku 2008 wskazuje, że hałas może być odpowiedzialny za 50000 ataków serca rocznie, a także 5% udarów w Europie.

Z powodu hałasu cierpią słabsi członkowie społeczeństwa – dzieci, osoby starsze i już teraz schorowane.

Hałas może negatywnie wpływać na rozwój płodu poprzez podwyższanie poziomu stresu u kobiety ciężarnej.

Szacuje się, że społeczne koszty hałasu wynoszą 0.4% PKB Unii Europejskiej.

Celem zwiększania świadomości społeczeństwa na rosnący problem nadmiernego występowania hałasu i jego wpływu na zdrowie człowieka ustanowiono w roku 1995 Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.

W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000 .

Hałas jest drugim zagrożeniem człowieka w środowisku, zaraz po zanieczyszczeniach powietrza.

Jak inne stresory, wiąże się z negatywnymi psychicznymi i psychologicznymi zmianami u osób narażonych. 

Na co dzień mamy do czynienia z powszechną obecnością hałasu.

Występuje on zwłaszcza w dużych miastach, wzdłuż tras komunikacyjnych, wokół obiektów przemysłowych i usługowych.

Głównymi przyczynami narażenia na hałas w środowisku są nieefektywna urbanistyka oraz rosnące zapotrzebowanie na transport.

W Europie, w tym w Polsce najbardziej powszechny jest hałas komunikacyjny, wg badań WHO co trzeci mieszkaniec naszego kontynentu narażony jest na szkodliwe działanie tego rodzaju hałasu.