Edukacja

Międzynarodowy Dzień Tropików

Międzynarodowy Dzień Tropików obchodzony jest 29 czerwca. Ustanowiony w roku 2016 przez ONZ.

Międzynarodowy Dzień Tropików świętuje niezwykłą różnorodność tropików, jednocześnie podkreślając wyjątkowe wyzwania i możliwości, przed którymi stoją narody tropików.

Stanowi okazję do podsumowania postępów w tropikach, podzielenia się tropikalnymi historiami i wiedzą fachową oraz uznania różnorodności i potencjału regionu.

Tropiki to region Ziemi, z grubsza zdefiniowany jako obszar pomiędzy zwrotnikiem Raka i zwrotnikiem Koziorożca. Chociaż topografia i inne czynniki przyczyniają się do zmienności klimatu, lokalizacje tropikalne są zazwyczaj ciepłe i doświadczają niewielkich zmian sezonowych w codziennych temperaturach.

Ważną cechą tropików jest przewaga opadów w wilgotnych obszarach wewnętrznych w pobliżu równika, a sezonowość opadów wzrasta wraz z odległością od równika.

Region tropikalny stoi przed kilkoma wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne, wylesianie, pozyskiwanie drewna, urbanizacja i zmiany demograficzne.

Kraje tropikalne poczyniły znaczne postępy, ale stoją przed różnymi wyzwaniami, które wymagają skupienia uwagi na szeregu wskaźników rozwoju i danych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Do roku 2050 region będzie gościł większość ludzi na świecie i dwie trzecie dzieci.

Zgodnie z wyższym poziomem ubóstwa, więcej ludzi doświadcza niedożywienia w tropikach niż w pozostałej części świata. Odsetek ludności miejskiej żyjącej w slumsach jest wyższy w tropikach niż w pozostałej części świata.

Inauguracyjny raport o stanie tropików został ogłoszony 29 czerwca r. 2014 jako zwieńczenie współpracy między dwunastoma wiodącymi instytucjami badawczymi zajmującymi się tematyką tropikalną. Raport oferuje wyjątkową perspektywę na ten coraz ważniejszy region.

Z okazji rocznicy opublikowania raportu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w 2016 roku rezolucję A/RES/70/267, w której zadeklarowano, że 29 czerwca każdego roku obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Tropików.

Międzynarodowy Dzień Tropików został wyznaczony w celu podniesienia świadomości na temat konkretnych wyzwań stojących przed obszarami tropikalnymi, dalekosiężnych implikacji problemów wpływających na strefę tropikalną świata oraz potrzeby, na wszystkich poziomach, podnoszenia świadomości i podkreślania ważnej roli że kraje w tropikach zagrają w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.