EkologiaKlimatŚrodowisko

Niebawem rusza kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska

Znalezione obrazy dla zapytania międzynarodowe targi ochrony środowiska
POL-ECO SYSTEM

Zbliża się najważniejsze wydarzenie dla branży

Powstrzymanie zmian klimatycznych i poprawa jakości powietrza to istotne kwestie dla całej ludzkości.

Dążenie do wspólnego celu, jakim jest powstrzymanie zmian klimatycznych, możliwe jest dzięki zaangażowaniu wszystkich państw naszej planety.

Mając zatem świadomość wagi problemu organizatorzy targów POL-ECO SYSTEM po raz kolejny organizują coroczne miejsce spotkań i związanego z tym dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

W istotny sposób partycypacją w kreowaniu i wzmacnianiu krajowych trendów z obszarów ekorozwoju, a także w promocji polskich osiągnięć z tego zakresu.

Niewątpliwie targi w Poznaniu to również forum dla debaty o bieżących wyzwaniach oraz o przyszłych kierunkach rozwoju w sferze ochrony środowiska.

Realizowane w trakcie trwania targów merytoryczne panele dyskusyjne pozwalają na konstruktywną wymianę myśli w towarzystwie przedstawicieli świata nauki, gospodarki i polityki.

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe, czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska.

To tylko niektóre tematy, które będą omawiane podczas tegorocznych targów.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Minister Środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek

Godne uwagi jest, że od ponad 30 lat podczas trwania targów mają miejsce biznesowe spotkania sektora komunalnego i ochrony środowiska.

W wydarzeniu biorą udział liderzy branży, aby wymienić się poglądami i opiniami, a także podzielić się swoim doświadczeniem.

To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii.

Szeroki zakres tematyczny

Tematem przewodnim najbliższej edycji będzie „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”.

Tematyka zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń. Kompleksowo poruszone zostaną także zagadnienia związane z rozszerzona odpowiedzialnością producentów oraz system kaucyjny.

Podczas Pol- Eco System nie zabraknie również tematów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, rozwiązań służących utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Liczne konferencje i wydarzenia towarzyszące targom świadczą o tym, że Pol-Eco System jest istotnym miejscem spotkań, podczas których można zabrać głos w dyskusji i zapoznać się z bogatą ofertą wystawienniczą.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę.

Targi zostaną poprzedzone Dniem Informacyjno-Szkoleniowym Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w trakcie wydarzenia będą miały miejsce uroczystości jubileuszu 30-lecia Funduszu.

Po raz trzeci podczas trwania targów odbędzie się organizowana konferencja EkoSfera. Sesje poświęcone będą m.in. następującym tematom.

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat i energia, czyste powietrze, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju, ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości życia w miastach.

Produkt w obiegu

Targom towarzyszyć będzie wystawa laureatów konkursu „Produkt w obiegu” zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

Celem jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu.

Konkurs wspiera również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pierwszym jego etapem będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń.

Kolejnym zaprezentowanie nominowanych produktów lub projektów na wystawie podczas tegorocznych targów.

Jest to trzecia edycja, ale w tym roku po raz pierwszy laureaci będą mogli osobiście opowiedzieć o swoich produktach.

Podobny obraz
Sprzęt komunalny

Innowacyjne rozwiązania

Ekspozycje targów tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii.

Oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych.

Nie zabraknie również odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązań dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom.

Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych ekologicznych trendów oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu.

Targi Pol-Eco-Sestem są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco-System odbędą się w dniach 9-11 października r. 2019 w Poznaniu na terenie ośrodka wystawienniczego MTP.

Więcej informacji na ich temat można uzyskań w stronie internetowej: www.polecosystem.pl

Żródło: MTP