KlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Niezbędne działanie, które należy podjąć w celu ochrony raf koralowych

Rafa koralowa

Międzynarodowa grupa ekspertów naukowych, wspólnie kierowana przez oceanografa CNRS Jean-Pierre’a Gattuso, określiła wymagania dotyczące przetrwania raf koralowych w artykule opublikowanym w Biological Conservation.

Ponad 500 milionów ludzi polega na rafach koralowych ze względu na ochronę przed zanurzeniem, oferowane przez nie zasoby rybne oraz turystykę, którą pomagają przyciągnąć turystów.

Jednak te ekosystemy należą do najbardziej zagrożonych globalnym ociepleniem: od lat 80 XX wieku nastąpił wzrost liczby epizodów bielenia, podczas których koralowce wydalają mikroskopijne glony, które utrzymują je przy życiu.

Chociaż te zdarzenia są odwracalne, jeśli zmiana temperatury jest tylko krótkotrwała, długotrwałe blaknięcie może zabić koralowce i związane z nimi ekosystemy.

Zespół naukowców, w skład którego wchodzą członkowie programu Pew Marine Fellows i Ocean Solutions Initiative, wykonał modelowanie przyszłych zmian rafy dla dwóch scenariuszy emisji CO2: najgorszego przypadku i scenariusza akceptowalnego w ramach porozumienia paryskiego.

Pierwsza z nich doprowadziłaby do niemal wyginięcia raf w ciągu 30 do 50 lat, podczas gdy druga dałaby niektórym koralowcom czas na przystosowanie się.

Według badaczy, spośród 16 możliwych działań na rzecz ograniczenia zaniku raf koralowych przedstawionych w literaturze naukowej, masowa transformacja energetyczna jest najbardziej efektywną i jedyną prawdopodobną w skali globalnej.

Działania, które można podjąć na poziomie regionalnym i lokalnym – np. wyznaczenie morskich obszarów chronionych lub wybór gatunków najlepiej dostosowanych do nowych warunków środowiskowych – może zwiększyć potencjał adaptacyjny koralowców.

Grupa twierdzi, że odpowiednie ratowanie raf wymaga międzynarodowego wsparcia politycznego, porównywalnego z tym, które zebrano w kampaniach przeciwko niektórym chorobom.

Projektując plan przetrwania rafy koralowej, w badaniach wzięli udział: Joan Kleypas, Denis Allemand, Ken Anthony, Andrew C. Baker, Michael W. Beck, Lynne Zeitlin Hale, Nathalie Hilmi, Ove Hoegh Guldberg, Terry Hughes, Les Kaufman, Hajime Kayanne, Alexandre K. Magnan, Elizabeth Mcleod, Peter Mumby, Stephen Palumbi, Robert H. Richmond, Baruch Rinkevich, Robert S. Steneck, Christian R. Voolstra, David Wachenfeld, Jean-Pierre Gattuso.

Z planem przetrwania rafy koralowej można zapoznać się TUTAJ

Źródło: Biological Conservation