PRAWO

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2020 poz. 1219
Data ogłoszenia: 09.07.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia
Dz.U. 2020 poz. 1141
Data wejścia w życie: 08.07.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2020 poz. 1114
Data ogłoszenia: 26.06.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2020 poz. 1077
Data ogłoszenia: 22.06.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2020 poz. 1071
Data wejście w życie: 23.06.2020 r.

Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dz.U. 2020 poz. 1069
Data wejścia w życie: 23.06.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2020 poz. 1064
Data ogłoszenia: 19.06.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN
Dz.U. 2020 poz. 1018
Data wejścia w życie: 24.06.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 995
Data ogłoszenia: 04.06.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Dz.U. 2020 poz. 981
Data ogłoszenia: 03.06.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Dz.U. 2020 poz. 908
Data ogłoszenia: 22.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz.U. 2020 poz. 890
Data wejścia w życie: 20.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2020 poz. 868
Data wejścia w życie: 16.05.2020 r.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2020 poz. 843
Data wejścia w życie: 13.05.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2020 poz. 833
Data ogłoszenia: 11.05.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji
Dz.U. 2020 poz. 802
Data ogłoszenia: 05.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 798
Data wejścia w życie: 19.05.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2020 poz. 797
Data ogłoszenia: 04.05.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu
Dz.U. 2020 poz. 796
Data ogłoszenia: 04.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2020 poz. 785
Data wejścia w życie: 01.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2020 poz. 771
Data wejścia w życie: 29.04.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Dz.U. 2020 poz. 727
Data wejścia w życie: 01.05.2020 r.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 719
Data ogłoszenia: 23.04.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2020 poz. 711
Data ogłoszenia: 21.04.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 638

Data ogłoszenia: 09.04.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Dz.U. 2020 poz. 634

Data ogłoszenia: 09.04.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Dz.U. 2020 poz. 529

Data wejścia w życie: 25.03.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu
Dz.U. 2020 poz. 499

Data wejścia w życie: 21.03.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 498

Data wejścia w życie: 21.03.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 497

Data wejścia w życie: 21.03.2020 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 496

Data wejścia w życie: 21.03.2020 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
Dz.U. 2020 poz. 495

Data wejścia w życie: 21.03.2020 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 494

Data wejścia w życie: 21.03.2020 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2020 poz. 379

Data wejścia w życie: 24.03.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
Dz.U. 2020 poz. 378

Data ogłoszenia: 09.03.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2020 poz. 310

Data ogłoszenia: 26.02.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2020 poz. 283

Data ogłoszenia: 21.02.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2020 poz. 264

Data ogłoszenia: 19.02.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii 
Dz.U. 2020 poz. 261

Data ogłoszenia: 18.02.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego
Dz.U. 2020 poz. 255

Data wejścia w życie: 18.02.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
Dz.U. 2020 poz. 243

Data wejścia w życie: 15.02.2020 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 150

Data wejścia w życie: 31.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi 
Dz.U. 2020 poz. 144

Data wejścia w życie: 06.02.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Dz.U. 2020 poz. 143

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2020 poz. 136

Data wejścia w życie: 28.01.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii
Dz.U. 2020 poz. 116

Data wejścia w życie: 28.01.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2020 poz. 55

Data ogłoszenia: 14.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 26

Data wejścia w życie: 24.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Dz.U. 2020 poz. 10

Data wejścia w życie: 06.01.2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasachDz.U. 2020 poz. 6
Data ogłoszenia: 03.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości
Dz.U. 2020 poz. 3

Data wejścia w życie: 06.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2019 poz. 2549

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 2531

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
Dz.U. 2019 poz. 2526

Data wejścia w życie: 31.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów
Dz.U. 2019 poz. 2485

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2019 poz. 2455

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Dz.U. 2019 poz. 2443

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2019 poz. 2422

Data wejścia w życie: 18.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2019 poz. 2414

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 2385

Data wejścia w życie: 26.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
Dz.U. 2019 poz. 2342

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
Dz.U. 2019 poz. 2342

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju
Dz.U. 2019 poz. 2291

Data wejścia w życie: 21.11.2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii
Dz.U. 2019 poz. 2290

Data wejścia w życie: 21.11.2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2019 poz. 2289

Data wejścia w życie: 21.11.2019 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2019 poz. 2286

Data ogłoszenia: 21.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2019 poz. 2283

Data wejścia w życie: 05.12.2019 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia
Dz.U. 2019 poz. 2276

Data wejścia w życie: 19.11.2019 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
Dz.U. 2019 poz. 2266

Data wejścia w życie: 19.11.2019 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dz.U. 2019 poz. 2262

Data wejścia w życie: 19.11.2019 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju
Dz.U. 2019 poz. 2261

Data wejścia w życie: 19.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020
Dzi.U. 2019 poz. 2237

Data wejścia w życie: 03.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2019 poz. 2192
Data wejścia w życie: 29.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia
Dz.U. 2019 poz. 2189

Data wejścia w życie: 28.11.2019 r

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2170
Data wejścia w życie: 23.11.2019 r.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2166

Data wejścia w życie: 23.11.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Dz.U. 2019 poz. 2158
Data ogłoszenia: 07.11.2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Dz.U. 2019 poz. 2150

Data wejścia w życie: 08.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2019 poz. 2149
Data wejścia w życie: 08.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2019 poz. 2148
Data wejścia w życie: 08.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2019 poz. 2147
Data wejścia w życie: 08.11.2019 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 2087

Data wejścia w życie: 14.11.2019 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 2028
Data ogłoszenia: 24.10.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2019 poz. 1931

Data wejścia w życie: 11.10.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin
Dz.U. 2019 poz. 1900

Data ogłoszenia: 10.09.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2019 poz. 1895

Data ogłoszenia: 10.09.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin
Dz.U. 2019 poz. 1890

Data wejścia w życie: 19.10.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Dz.U. 2019 poz. 1880

Data wejścia w życie: 18.10.2019 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2019 poz. 1877

Data ogłoszenia: 03.10.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Dz.U. 2019 poz. 1862

Data ogłoszenia: 01.10.2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
Dz.U. 2019 poz. 1848

Data wejścia w życie: 01.10.2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2019 poz. 1839

Data wejścia w życie: 11.10.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2019 poz. 1821

Data ogłoszenia: 25.09.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1755

Data wejścia w życie:17.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
Dz.U. 2019 poz. 1752

Data wejścia w życie: 28.09.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Dz.U. 2019 poz. 1747

Data wejścia w życie: 14.09.2019 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1712

Data wejścia w życie: 24.09.2019 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
Dz.U. 2019 poz. 1680

Data wejścia w życie: 18.09.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2019 poz. 1665

Data wejścia w życie: 31.08.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego
Dz.U. 2019 poz. 1645

Data wejścia w życie: 13.09.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Dz.U. 2019 poz. 1639

Data wejścia w życie: 29.08.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2019 poz. 1568

Data ogłoszenia: 21.08.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2019 poz. 1551

Data wejścia w życie: 03.09.2019 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1527

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1524

Data wejścia w życie: 29.08.2019 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Dz.U. 2019 poz. 1510

Data ogłoszenia: 12.08.2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1501

Data wejścia w życie: 24.08.2019 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2019 poz. 1493

Data ogłoszenia: 08.08.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021
Dz.U. 2019 poz. 1457

Data wejścia w życie: 02.08.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2019 poz. 1447

Data ogłoszenia: 02.08.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2019 poz. 1437

Data ogłoszenia: 01.08.2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 1435

Data wejścia w życie: 02.08.2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1403

Data wejścia w życie: 13.08.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 1396

Data ogłoszenia: 29.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
Dz.U. 2019 poz. 1383

Data wejścia w życie: 26.07.2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2019 poz. 1353

Data ogłoszenia: 19.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2019 poz. 1277
Data wejścia w życie: 25.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych
Dz.U. 2019 poz. 1258
Data wejścia w życie: 09.07.2019

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.
Dz.U. 2019 poz. 1250
Data ogłoszenia: 05.07.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Dz.U. 2019 poz. 1217
Data wejścia w życie: 02.07.2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2019 poz. 1211
Data wejścia w życie: 29.06.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1162
Data ogłoszenia: 25.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
Dz.U. 2019 poz. 1159
Data wejścia w życie: 09.07.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Dz.U. 2019 poz. 1124
Data ogłoszenia: 17.06.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 995
Data wejścia w życie: 01.06.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2019 poz. 972
Data ogłoszenia: 23.05.2019

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
Dz.U. 2019 poz. 971
Data wejścia w życie: 24.05.2019

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 970
Data ogłoszenia: 23.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2019 poz. 919
Data wejścia w życie: 17.05.2019

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Dz.U. 2019 poz. 871
Data wejścia w życie: 25.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 819
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Dz.U. 2019 poz. 818
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach
Dz.U. 2019 poz. 813
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
Dz.U. 2019 poz. 812
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Dz.U. 2019 poz. 798
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2019 poz. 797
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 755
Data ogłoszenia: 25.04.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2019 poz. 739
Data wejścia w życie: 01.05.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Dz.U. 2019 poz. 706
Data ogłoszenia: 16.04.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2019 poz. 701
Data ogłoszenia: 16.04.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Dz.U. 2019 poz. 660
Data ogłoszenia: 09.04.2019

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Dz.U. 2019 poz. 641
Data ogłoszenia: 05.04.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”
Dz.U. 2019 poz. 598
Data wejścia w życie: 30.03.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 587
Data wejścia w życie: 29.03.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2019 poz. 586
Data ogłoszenia: 23.03.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 585
Data wejścia w życie: 29.03.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 545
Data ogłoszenia: 22.03.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2019 poz. 542
Data ogłoszenia: 22.03.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2019 poz. 521
Data ogłoszenia: 20.03.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018
Dz.U. 2019 poz. 513
Data wejścia w życie: 19.03.2019

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 452
Data wejścia w życie: 14.03.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 451
Data wejścia w życie: 15.03.2019

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2019 poz. 412
Data wejścia w życie: 20.03.2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych
Dz.U. 2019 poz. 394
Data wejścia w życie: 15.03.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2019 poz. 382
Data ogłoszenia: 02.27.2019

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 374
Data ogłoszenia: 27.02.2019

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe Dz.U. 2019 poz. 363
Data wejścia w życie: 12.03.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
Dz.U. 2019 poz. 256
Data wejścia w życie: 12.02.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dz.U. 2019 poz. 215
Data wejścia w życie: 20.02.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt Dz.U. 2019 poz. 122
Data ogłoszenia: 21.01.201

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Dz.U. 2019 poz. 100
Data wejścia w życie: 25.01.2019

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 51
Data wejścia w życie: 11.02.2019

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2019 poz. 42
Data wejścia w życie: 25.01.2019

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2533
Data wejścia w życie: 01.01.2019

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2018 poz. 2532
Data wejścia w życie: 01.01.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
Dz.U. 2018 poz. 2531
Data wejścia w życie: 01.01.2019

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 2530
Data wejścia w życie: 01.01.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2018 poz. 2528
Data wejścia w życie: 15.01.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Dz.U. 2018 poz. 2527
Data wejścia w życie: 01.01.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 2526
Data wejście w życie: 01.01.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Dz.U. 2018 poz. 2482
Data wejścia w życie: 01.01.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2018 poz. 2412
Data wejścia w życie: 28.12.2018

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich
Dz.U. 2018 poz. 2390
Data wejścia w życie: 05-01-2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2018 poz. 2389
Data ogłoszenia: 21-12-2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2348
Data wejścia w życie: 01-01-2019

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2341
Data wejścia w życie: 28-12-2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2340
Data wejścia w życie: 01-01-2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
Dz.U. 2018 poz. 2331
Data wejścia w życie: 01-01-2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 2326
Data wejścia w życie: 28-12-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
Dz.U. 2018 poz. 2310
Data wejścia w życie: 01-01-2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
Dz.U. 2018 poz. 2306
Data wejścia w życie: 01-01-2019

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy
Dz.U. 2018 poz. 2279
Data wejścia w życie: 0-12-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2018 poz. 2268
Data ogłoszenia: 04-12-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2018 poz. 2223
Data ogłoszenia: 29-11-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2018 poz. 2129
Data ogłoszenia: 13-11-2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2018 poz. 2124

Data wejścia w życie: 10-11-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2018 poz. 2097
Data wejścia w życie: 20-11-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2018 poz. 2081
Data ogłoszenia: 03-10-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2018 poz. 2005
Data wejścia w życie: 03-11-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dz.U. 2018 poz. 1932
Data ogłoszenia: 11-09-2018

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych
Dz.U. 2018 poz. 1893
Data wejścia w życie: 04-11-2018

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
Dz.U. 2018 poz. 1892
Data wejścia w życie: 04-11-2018

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
Dz.U. 2018 poz. 1891
Data wejścia w życie: 04-11-2018

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2018 poz. 1890
Data wejścia w życie: 04-11-2018R

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
Dz.U. 2018 poz. 1841
Data wejścia w życie: 01-10-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
Dz.U. 2018 poz. 1809
Data wejścia w życie: 01-10-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO
Dz.U. 2018 poz. 1807
Data wejścia w życie: 09-10-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
Dz.U. 2018 poz. 1803
Data wejścia w życie: 01-10-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dz.U. 2018 poz. 1789
Data wejścia w życie: 03-10-2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1722
Data wejścia w życie: 20-09-2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2018 poz. 1694
Data wejścia w życie: 01-10-2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron
Dz.U. 2018 poz. 1660
Data wejścia w życie: 30-08-2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 1654
Data wejścia w życie: 12-09-2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 1648
Data wejścia w życie: 11-09-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 1644
Data wejścia w życie: 28-08-201

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Dz.U. 2018 poz. 1635
Data wejścia w życie: 25-08-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Dz.U. 2018 poz. 1627
Data wejścia w życie: 08-09-2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1616
Data wejścia w życie: 01-01-2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2018 poz. 1614    
Data ogłoszenia: 18-07-2018

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii
Dz.U. 2018 poz. 1596
Data wejścia w życie: 22-08-2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1592
Data wejścia w życie: 05-09-2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Dz.U. 2018 poz. 1564 Data wejścia w życie: 29.08.2018 r.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz. 1563 Data wejścia w życie: 29.08.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Dz.U. 2018 poz. 1537 Data ogłoszenia: 09.08.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz.U. 2018 poz. 147

Data ogłoszenia: 02.08.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U. 2018 poz. 1466 Data ogłoszenia: 01.08.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym Dz.U. 2018 poz. 1455 Data ogłoszenia:  31.07.2018 r

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Dz.U. 2018 poz. 1402 Data wejścia w życie: 31.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Dz.U. 2018 poz. 1374 Data ogłoszenia: 17.07.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem Dz.U. 2018 poz. 1361 Data wejścia w życie: 31.07.2018 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz. 1356

Data wejścia w życie: 28.07.2018 r

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”Dz.U. 2018 poz. 1339 Data wejścia w życie: 27.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin Dz.U. 2018 poz. 1310 Data ogłoszenia: 06.07.218 r.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz. 1276 Data wejścia w życie: 14.07.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Dz.U. 2018 poz. 1271 Data ogłoszenia: 29.06.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii Dz.U. 2018 poz. 1269 Data ogłoszenia: 29.06.2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566
Data wejścia w życie: 01-01-2018

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018–2019Dz.U. 2017 poz. 1559
Data wejścia w życie: 30-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dz.U. 2017 poz. 1499

Data wejścia w życie: 01-01-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2017 poz. 1498

Data ogłoszenia: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu
Dz.U. 2017 poz. 1494

Data wejścia w życie: 05-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
Dz.U. 2017 poz. 1493

Data wejścia w życie: 05-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2017 poz. 1487

Data wejścia w życie: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1486

Data wejścia w życie: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2017 poz. 1485

Data wejścia w życie: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2017 poz. 1484

Data wejścia w życie: 18-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych
Dz.U. 2017 poz. 1474

Data wejścia w życie: 16-08-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 1469

Data wejścia w życie: 15-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1425

Data wejścia w życie: 09-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1424

Data wejścia w życie: 09-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dz.U. 2017 poz. 1416

Data wejścia w życie: 08-08-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2017 poz. 1405

Data ogłoszenia: 21-07-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
Dz.U. 2017 poz. 1374

Data wejścia w życie: 29-07-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Dz.U. 2017 poz. 1330   

Data wejścia w życie: 17-07-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2017 poz. 1327

Data ogłoszenia: 05-07-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2017 poz. 1303

Data wejścia w życie: 01-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1294

Data wejścia w życie: 15-07-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2017 poz. 1289

Data ogłoszenia: 30-06-2017

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Dz.U. 2017 poz. 1282

Data wejścia w życie: 14-07-2017

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2017 poz. 1273  

Data wejścia w życie: 13-07-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Dz.U. 2017 poz. 1267

Data ogłoszenia: 28-06-2017

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Dz.U. 2017 poz. 1238

Data wejścia w życie: 11-07-2017

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1215  

Data wejścia w życie: 25-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 1209

Data wejścia w życie: 24-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2017 poz. 1161

Data ogłoszenia: 19-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2017 poz. 1148

Data ogłoszenia: 14-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 1121
Data ogłoszenia: 09-06-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Dz.U. 2017 poz. 1118
Data wejścia w życie: 01-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci
Dz.U. 2017 poz. 1084
Data wejścia w życie: 20-06-2017

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 poz. 107

Data wejścia w życie: 17-06–2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2017 poz. 1073

Data ogłoszenia: 02-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2017 poz. 1054

Data ogłoszenia: 31-05-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw
Dz.U. 2017 poz. 1053

Data wejścia w życie: 31-05-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2017 poz. 105

Data wejścia w życie: 01-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
Dz.U. 2017 poz. 104

Data wejścia w życie: 07-06-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
Dz.U. 2017 poz. 1011

Data wejścia w życie: 01-06-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
Dz.U. 2017 poz. 945

Data wejścia w życie: 23-05-2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 898

Data wejścia w życie: 24-05-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2017 poz. 788

Data ogłoszenia: 14-04-2017

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 785

Data wejścia w życie: 29-04-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego
Dz.U. 2017 poz. 757

Data wejścia w życie: 26-04-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2017 poz. 732

Data wejścia w życie: 22-04-2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2017 poz. 723

Data wejścia w życie: 01-01-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację
Dz.U. 2017 poz. 720

Data wejścia w życie: 12-04-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2017 poz. 684

Data wejścia w życie: 24-03-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin
Dz.U. 2017 poz. 640

Data wejścia w życie: 27-03-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 634

Data wejścia w życie: 24-03-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie
Dz.U. 2017 poz. 633

Data ogłoszenia: 24-03-2017

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2017 poz. 628

Data wejścia w życie: 24-03-2017

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 624

Data wejścia w życie: 01-09-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2017 poz. 584

Data wejścia w życie: 14-04-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
Dz.U. 2017 poz. 593
Data wejścia w życie: 04-04-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe Dz.U. 2017 poz. 576

Data ogłoszenia: 17-02-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2017 poz. 559

Data wejścia w życie: 17-03-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2017 poz. 552

Data ogłoszenia: 16-03-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2017 poz. 519

Data ogłoszenia: 13-03-2017

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
Dz.U. 2017 poz. 506

Data ogłoszenia: 10-03-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
Dz.U. 2017 poz. 255

Data wejścia w życie: 02-03-2017

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
Dz.U. 2017 poz. 247

Data ogłoszenia: 14-02-2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2017 poz. 202

Data wejścia w życie: 16-02-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 164

Data wejścia w życie: 27-01-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 520

Data wejścia w życie: 15-03-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dz.U. 2017 poz. 150

Data wejścia w życie: 08-02-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
Dz.U. 2017 poz. 45

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2017 poz. 36

Data wejścia w życie: 06-11-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Dz.U. 2017 poz. 19

Data wejścia w życie: 24-01-2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Dz.U. 2016 poz. 2249

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2016 poz. 2246

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
Dz.U. 2016 poz. 2230

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2016 poz. 2213

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Dz.U. 2016 poz. 2186

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
Dz.U. 2016 poz. 2184

Data wejścia w życie: 01-01-2017