RAPORTY

„Stan morza Bałtyckiego”

Komisja Helsińska – HELCOM (ang. Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) udostępniła pierwszą wersję raportu Stan Morza Bałtyckiego (ang. State of the Baltic Sea). Udostępniony do konsultacji dokument zawiera ocenę stanu środowiska Morza Bałtyckiego przeprowadzoną w latach 2011-2015 oraz ocenę presji pochodzenia antropogenicznego, zarówno w społecznym jak i ekonomicznym wymiarze, dla całego Morza Bałtyckiego.

Raport podsumowujący oraz materiały źródłowe zostały udostępnione do oceny na stronie internetowej Komisji Helsińskiej. Wkrótce Komisja Helsińska przeprowadzi regionalne konsultacje tego dokumentu, a ostateczny raport, uzupełniony o dane monitoringowe z kolejnego roku, zostanie opublikowany w czerwcu r. 2018.


Debiutanci ’23 PORTRET POLEK I POLAKÓW, KTÓRZY JESIENIĄ 2023 r. BĘDĄ MOGLI
PO RAZ PIERWSZY WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH

Przeciw, a nawet za – tak w skrócie można opisać podejście najmłodszych wyborców do kwestii klimatu i ekologii. Pytano o nie w dużym badaniu pod hasłem „Debiutanci” – bo dotyczy osób w wieku 18-22 lat, które po raz pierwszy będą mogły głosować w wyborach parlamentarnych. Pełny raport z badania organizacji Lata Dwudzieste i agencji Profeina znajduje się TUTAJ


Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i w transformacji energetycznej

Tylko w latach 2019–2021 na świecie miało miejsce ponad 560 katastrof naturalnych, które spowodowały łączne straty sięgające 620 mld dol. Te liczby są coraz większe, ponieważ wraz ze zmianami klimatycznymi rośnie też częstotliwość fali upałów, suszy i gwałtownych opadów, powodujących powodzie błyskawiczne, podtopienia, osuwiska i inne katastrofalne zdarzenia. Ich skutkiem są nie tylko zgony i zniszczona infrastruktura, ale i straty w gospodarce – wynika z nowego raportu opracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę doradczą EY. Pokazuje on, że w realnym scenariuszu, zakładającym wzrost globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza do 2050 roku, polskie PKB straci prawie 8 proc.

Raport można pobrać TUTAJ


„Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023”

Przedstawienie postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wyzwań przy ich wdrażaniu oraz prezentacja krajowego podejścia do realizacji międzynarodowych zobowiązań w ramach Agendy 2030 – to cel raportu „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023”. Raport został opracowany na potrzeby lipcowego przeglądu w ramach Forum Wysokiego Szczebla ONZ. Polska przystępuje do przeglądu po raz drugi, pierwszy przegląd miał miejsce w r. 2018.

Raport dostępny jest TUTAJ


„Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”

Raport IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023 pokazał, że dla branży fotowoltaicznej w Polsce rok 2022 był bardzo dobrym, lepszym od dotychczas rekordowego roku 2021. W 2022 roku fotowoltaika w Polsce kolejny rok z rzędu była liderem i głównym napędem wzrostu rynku OZE. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, skumulowana moc zainstalowana w PV na koniec roku 2022 wyniosła ponad 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy, osiągając imponujące tempo wzrostu rynku – 61%.

Cały raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023” można pobrać ze strony https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2023


Sustainable developmentin the European Union

Urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował raport podsumowujący postępy Unii Europejskiej w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest to siódmy z serii corocznych raportów monitorujących realizowanych przez Eurostat, po raz pierwszy jednak przeanalizowano krótkoterminowy wpływ bieżących kryzysów na cele zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to kryzys energetyczny w kontekście wojny Rosji z Ukrainą oraz następstwa pandemii. Sprawozdanie zawiera również rozdział z udoskonaloną analizą skutków ubocznych konsumpcji UE dla reszty świata, wyjaśnia Eurostat.

Raport do pobrania TUTAJ


Mass balance of the Greenland and Antarctic ice sheets from 1992 to 2020

Według raportu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) opublikowanego 20 kwietnia r. 2023 tempo utraty lodu na Grenlandii i Antarktydzie niepokojąco przyspieszyło.Od lat 90 XX wieku wzrosło pięciokrotnie. Zespół naukowców w ramach finansowanego przez ESA i NASA projektu IMBIE przedstawił dokładny raport pokazujący, jak lądolody na Ziemi traciły swoją masę, począwszy od początku lat 90 ubiegłego wieku.

Raport do pobrania TUTAJ


MORE MONEY MORE MEAT

Według raportu zatytułowanego: „More money, more meat” (ang. „Więcej pieniędzy, więcej mięsa”), obecny poziom spożycia produktów odzwierzęcych w krajach o wysokim i średnim dochodzie stoi na przeszkodzie do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Zdaniem autorów raportu, najbogatsze kraje powinny ograniczyć spożycie mięsa i nabiału, aby zapobiec pogłębianiu się kryzysu klimatycznego.

Z treścią raportu w oryginalnej wersji można zapoznać się TUTAJ


WIĘCEJ OZE W SIECI

Metody zwiększenia możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przygotowali rekomendacje dla efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej. W raporcie „Więcej OZE w sieci. Metody zwiększenia możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego” pokazano najważniejsze bariery związane z przyłączaniem źródeł OZE do sieci, proponując rozwiązania.

Raport pobrać można TUTAJ


Global Report on Food Crises 2023

W roku 2022 pogłębił się kryzys żywnościowy na świecie. W ubiegłym roku 258 mln ludzi cierpiało wskutek braku bezpieczeństwo żywnościowego i głodu. W stosunku do r. 2021 liczba ludzi dotknięta kryzysem żywnościowym wzrosła o 34%, wynika z najnowszej edycji raportu na temat kryzysu żywnościowego na świecie „Global Report on Food Crises”.

Oryginalna treść raportu znajduje się TUTAJ


Adaptation Gap Report 2020

Piąta edycja raportu UNEP dotyczącego luk adaptacyjnych dotyczy postępów w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu adaptacji – ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie. 

Raport można pobrać TUTAJ


Global Waste Index 2022

Firma Sensoneo od kilku lat przygotowuje raport pt. „Global Waste Index”, który można przetłumaczyć jako „Globalny Wskaźnik Odpadów”. Sensoneo analizuje dane zebrane z 38 krajów między innymi takie jak liczba odpadów, sposób ich przetwarzana oraz składowania by ostatecznie uszeregować je w kolejności od tych najlepiej do najgorzej zarządzających swoimi śmieciami. W roku 2022 Polska zajęła 13 miejsce, oznacza to, że względem roku 2019 spadliśmy o trzy miejsca. 

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Our climate,s secret ally:
Uncovering the story of nature in the IPCC Sixth Assessment Report

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC ONZ opublikował kompleksowy raport, zawierający podsumowanie obecnej wiedzy naukowej na temat kryzysu klimatycznego – jego przyczyn, konsekwencji i sposobów radzenia sobie z nim. To podsumowanie dziewięciu lat pracy czołowych klimatologów i klimatolożek. Przesłanie jest jednoznaczne: możemy i musimy zmniejszyć globalne emisje o połowę do roku 2030.

Oryginalna treść raportu znajduje się TUTAJ


Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów

Kontrola na podstawie której NIK sformułowała swoje wnioski w raporcie: „Funkcjonowanie systemu gospodarki Odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów” objęła m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, osiem urzędów marszałkowskich, 24 urzędy gmin i kilkanaście spółek komunalnych. Dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 do 26 stycznia r. 2021.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


PEP2040: postęp czy rozczarowanie?

Trwają prace nad unijnymi regulacjami, które dotyczą emisji metanu w sektorze energetycznym. Najnowsza analiza think tanku Ember wskazuje, że zgłoszona niedawno poprawka, działająca na korzyść górnictwa węglowego, doprowadzi do dodatkowych emisji 2,2 mln ton do roku 2050. Wpływ tej zmiany na klimat wynosi tyle, co emisje metanu dwóch krajów UE, Belgii i Czech, razem wziętych. Regulacje dotyczą w największym stopniu polskich kopalń, które są odpowiedzialne za około dwie trzecie emisji w UE. Najnowszy raport think tanku Ember odnosi się do procedowanego obecnie rozporządzenia, które dotyczy redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym UE. Ponieważ jest to silny gaz cieplarniany, w ramach polityki klimatycznej podejmowane są działania także w tym kierunku. Rozporządzeniem zajmuje się Parlament Europejski.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


Ocena gotowości na transformację energetyczną (ETRI)

Jedynie 2% nowych rejestrowanych w Polsce samochodów to elektryki. Niecałe 2,5% to odsetek domów z pompami ciepła. Pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii Polska pozostaje daleko w tyle za Europą – wynika z raportu firmy Eaton. Udział OZE w rocznej produkcji energii jest u nas najniższy ze wszystkich trzynastu ankietowanych państw.

Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest TUTAJ


„White paper”

Międzynarodowa inicjatywa PlantACT! („Rośliny dla działań na rzecz klimatu!”) realizowana jest przez naukowców z dziedziny biologii roślin. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano postulaty wskazujące, w jaki sposób i w jakich obszarach badacze mogą przyczynić się do znalezienia natychmiastowych, średnioterminowych i długoterminowych rozwiązań dotyczących klimatu, a także jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia tych rozwiązań na poziomie osobistym, instytucjonalnym i finansowym. W raporcie członkowie PlantACT! proponują kilka działań, mogących przyczynić się do realizacji wspomnianych celów.

Z raportem można zapoznać się w witrynie internetowej czasopisma „Trends in Plant Science”


„Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality”

Najbogatszych z całego świata trzeba wysoko opodatkować, a pozyskane w ten sposób środki przekazać na walkę z nierównościami społecznymi, apeluje fundacja humanitarna Oxfam. W raporcie opublokowanym w styczniu roku 2023 Oxfam podkreśla, że seria ostatnich kryzysów, które wstrząsnęły światem, doprowadziły do niespotykanej od 25 lat sytuacji. Po raz pierwszy od dekad skrajne ubóstwo w skali globalnej pogłębiło się, m.in. z powodu rosnących cen podstawowych produktów. Dodatkowo każdy miliarder na świecie emituje milion razy więcej dwutlenku węgla niż przeciętna osoba.

Oryginalna treść raportu znajduje się TUTAJ


Analiza UE o katastrofie ekologicznej na Odrze 2022r

W witrynie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej opublikowano raport ws. katastrofy ekologicznej na Odrze, jaka miała miejsce w lipcu i sierpniu ubiegłego roku. W analizie zidentyfikowano prawdopodobne przyczyny masowego śnięcia ryb, a także przedstawiono zalecenia, które pomogą zapobiec powtórzeniu się takich katastrof.

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ


RAPORT PLAYFAIR

wielobranżowe know-how nt. zrównoważonego rozwoju, wyniki badań, wskazówki dla organizatorów wydarzeń

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi zaprezentowano premierowy raport PlayFair, w którym przedstawiono przewidywania rozwoju branży eventowej oraz wyniki badania śladu węglowego. Na podstawie tych danych opracowano rekomendacje, jak organizować niskoemisyjne wydarzenia.

Raport PlayFair dostępny jest pod adresem: https://www.archicom.pl/playfair/


Raport rynku AGD 2022/2023

Pralki i suszarki do ubrań, zmywarki, lodówki, sprzęty do gotowania i inne, zarówno duże, jak i małe urządzenia AGD znajdują się praktycznie w każdym domu. Zgodnie z szacunkami, w 14,5 mln gospodarstwach domowych w Polsce pracuje ok. 200 mln sztuk AGD, z czego ponad 60 mln to duże AGD. Same tylko pralki piorą rocznie 19 mln ton ubrań. Taką samą masę żywności przechowujemy corocznie w naszych lodówkach, wydłużając świeżość i zmniejszając ilość marnowanego pożywienia. Z kolei odkurzacze każdego roku oczyszczają powierzchnię równą 50 tys. km2, wskazuje APPLiA Polska Ogólnopolski Związek Producentów AGD w raporcie “Raport AGD 2022/23”.

Raport do pobrania TUTAJ


Jak możemy przełamać bariery transformacji?

Raport powstał we współpracy WiseEuropa oraz Impact Hub przy wsparciu EIT Climate-KIC. Publikacja skupia się na przedstawieniu 30 studiów przypadków oraz innowacyjnych działań w Europie oraz na świecie, które okazały się jakimś przełomowym rozwiązaniem w danym obszarze. Autorzy raportu prezentują różnego typu bariery dla zielonej transformacji w regionach zbudowanych na przemyśle ciężkim oraz/lub węglu. Są to m.in. wyzwania polityczne, prawne, społeczne czy finansowe. Celem powstałego opracowania jest dostarczenie wiedzy, inspiracji oraz zachęcenie do testowania nowych rozwiązań. Raport skierowany jest do społeczności, urzędników czy organizacji pozarządowych w opracowywaniu planu „sprawiedliwej zielonej transformacji”, szczególnie z regionów, które zmierzyć muszą się nie tylko z dekarbonizacją przemysłu, ale także zmiany tożsamości.

Raport dostępny jest TUTAJ


ÓSMY RAPORT RZĄDOWY I PIĄTY RAPORT DWULETNI DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

Raport rządowy w sprawie zmian klimatu stanowi kontynuację przedkładanych dotychczas przez Polskę raportów w tym siódmego raportu przekazanego w r. 2017 i czwartego raportu dwuletniego przekazanego w r. 2019. Były one adresowane do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej. Ósmy raport rządowy został przygotowany zgodnie z decyzjami 9/CP.16 oraz 6/CP.25. Instytut zaznacza, że ww. decyzje określają termin zgłoszenia raportu. Przy opracowywaniu raportu oparto się także o zaktualizowane wytyczne jego przygotowania, ujęte w załączniku do decyzji 6/CP.25.

Raport dostępny jest TUTAJ


„Jak w polskich górach zarabia się na smogu. Uzdrowiska i kurorty ponad prawem?”

Organizacja „ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi” upubliczniła raport, w którym zarzuca górskim gminom turystycznym i uzdrowiskowym w Polsce bezprawne pobieranie opłaty klimatycznej i uzdrowiskowej. Bezprawnie, bo – według Client Earth – mają zanieczyszczone powietrze.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


Rolnictwo ekologiczne w UE: dekada wzrostu

Ukazał się raport Komisji Europejskiej na temat rolnictwa ekologicznego. Pomimo tendencji wzrostowej rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej, Polska nadal pozostaje w tyle ze znacznie niższym wskaźnikiem produkcji ekologicznej niż średnia unijna. 

Więcej informacji oraz raport można znaleźć TUTAJ


SZKODLIWY WĘGIEL

Jak rezygnacja ze spalania węgla poprawi stan zdrowia publicznego w Polsce?

Nowy raport organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), to pierwsza tego typu publikacja analizująca korzyści zdrowotne z wcześniejszej rezygnacji z energetyki węglowej. Autorzy raportu przypominają, że Polska jest krajem najsilniej uzależnionym od produkcji energii ze spalania węgla w całej Unii Europejskiej.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


„Rynek roślinnych zamienników mięsa będzie się rozwijał”

Polacy sięgają po roślinne zamienniki mięsa. To ciekawość powoduje, że chcą ich spróbować. Coraz większą popularność roślinnych alternatyw produktów mięsnych w Polsce widać w dynamicznym rozwoju rynku i wynikach finansowych firm.

Raport można pobrać TUTAJ


Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju

Pierwsza polska edycja Badania raportowania zrównoważonego rozwoju powstała w oparciu o przygotowany już po raz dwunasty raport KPMG Global Survey of Sustainability Reporting 2022. Raport bazuje na analizie raportowania finansowego, niefinansowego oraz ujawnień na stronach internetowych 5 800 spółek z 58 krajów, w tym z Polski i zawiera szereg nowych zagadnień, takich jak stosowanie analizy istotności kwestii ESG oraz raportowanie kwestii społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ


THROWING FUEL ON THE FIRE: GFANZ financing of fossil fuel expansion

Banki, które przystąpiły do inicjatywy na rzecz dekarbonizacji gospodarki są teraz oskarżane o to, że finansują nowe inwestycje w paliwa kopalne. Kwoty idące w setki miliardów sprawiają, że osiągnięcie celów klimatycznych staje pod znakiem zapytania. Autorzy raportu ujawniającego skalę wsparcia w przemysł paliw kopalnych nazywają banki “klimatycznymi podpalaczami”. Te z kolei utrzymują, że wsparcie dla sektora wydobywczego jest konieczne do przejścia na zieloną energię.

Z oryginalną wersją raportu można zapoznać się TUTAJ


„Energia ze źródeł odnawialnych”

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję raportu „Energia ze źródeł odnawialnych” tworzonego przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z opracowania wynika, że udział energii z OZE w pozyskaniu energii pierwotnej wzrósł w latach 2017-2021 z poziomu 14,38 do 21,12 proc.

Więcej TUTAJ


„Stan finansów dla przyrody”

Cele w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej i degradacji gruntów będą poza zasięgiem, jeśli inwestycje w rozwiązania oparte na przyrodzie nie wzrosną – wskazuje Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych w raporcie State of Finance for Nature.

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ


Lasy Karpackie

Zaatakowane dziedzictwo naturalne w Europie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie Greenpeace, w wyniku działalności człowieka w ciągu ostatnich dwudziestu lat powierzchnia karpackich lasów skurczyła się o 7350 km2. Karpaty rozciągają się od Austrii i Czech, przez Polskę, Słowację, Węgry i Ukrainę aż po Rumunię i Serbię. W samej tylko Polsce w 2020 roku z 13 nadleśnictw obejmujących Puszczę Karpacką, codziennie wyjeżdżało ponad 80 ciężarówek z wyciętymi drzewami. Przez ostatnie dwie dekady doprowadziło to do zmniejszenia się pokrywy leśnej w Polsce o ok. 350 km2.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


„Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce”

Raport jest opracowaniem, zawierającym wyniki badań morfologii odpadów komunalnych przyjętych do przetwarzania w ośmiu instalacjach komunalnych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W dokumencie zawarto również wyniki analizy morfologicznej odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w systemie gminnym.

Raport dostępny jest pod adresem: ios.edu.pl.


Pakiet Miejskiej Odporności

Pakiet Miejskiej Odporności to zestaw rozwiązań, które pozwolą miastom poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przynoszą obecne niespokojne czasy. Dotychczasowy model miejskiego rozwoju, oparty na dużych pracodawcach i inwestycjach w infrastrukturę, wyczerpał się. Zamiast tego konieczne jest postawienie na rozwój zakorzeniony lokalnie oraz budowanie siły społeczności. Tylko współpraca pozwoli zbudować gospodarkę odporną na kryzysy. Raport Pakiet Miejskiej Odporności. Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja dla zrównoważonego rozwoju regionów powęglowych powstał we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie w ramach projektu „Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja. Inkubacja spółdzielni energetycznych i rozwojowych dla zielonego rozwoju regionów powęglowych”.

Raport można pobrać TUTAJ


„Gaz – zły biznes dla banków i dla środowiska”

Polskim instytucjom finansowym wciąż brakuje ambitnych zapisów w politykach dotyczących gazu i ropy. Tymczasem światowe banki oraz ubezpieczyciele stopniowo wprowadzają polityki klimatyczne ograniczające świadczenie usług dla wydobycia zarówno gazu, jak i ropy m.in. takie wnioski płyną z raportu, który został przygotowany przez Fundację „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, wydawnictwo Odpowiedzialny Inwestor oraz Polską Zieloną Sieć.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Światowe dziedzictwo lodowców: strażnicy zmian klimatu

Ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza oznacza zmniejszenie utraty masy lodu o ok. 30 proc. i zachowanie dla przyszłych pokoleń nawet dwóch trzecich wszystkich lodowców z listy UNESCO. Te wyniki podkreślają, jakie znaczenie dla światowego dziedzictwa i ochrony zasobów wodnych świata ma cięcie emisji gazów cieplarnianych. A znikające lodowce to kolejny przykład na to, jak zmiana klimatu odmienia oblicze naszej planety, alarmują naukowcy w najnowszym raporcie UNESCO n/t zmian klimatycznych.

Szczegółowy raport o stanie lodowców UNESCO znajduje się TUTAJ


„Europa przeciw katastrofie klimatycznej”

Ranking najbardziej zielonych państw Unii Europejskiej

Jak wynika z najnowszego raportu Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera „Europa przeciw katastrofie klimatycznej”, Polska jest państwem z najgorszym stanem środowiska w całej Unii Europejskiej. Najbardziej „zielone” są Malta, Francja i Szwecja. Raport Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera „Europa przeciw katastrofie klimatycznej” został opracowany przez ekspertów Polityki Insight.

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ


„Nigdy za wcześnie, by przygotowywać się do następnej zimy: Bilans gazowy Europy na lata 2023-2024”

Raport pod tytułem „Nigdy za wcześnie, by przygotowywać się do następnej zimy: Bilans gazowy Europy na lata 2023-2024” ostrzega, że obecne poziomy magazynowania, a także ostatnie niższe ceny gazu i niezwykle łagodne temperatury, nie powinny prowadzić do zbyt optymistycznych wniosków na temat przyszłości. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała 4 listopada 2022, że Europa może stanąć w obliczu luki sięgającej nawet 30 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego w kluczowym okresie letnim dla ponownego napełnienia magazynów gazu w 2023 r. Agencja podkreśla potrzebę podjęcia przez rządy pilnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE.

Raport dostępny w witrynie IEA


Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2020 r. Sprawozdania organizacji odzysku opakowań

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) zaprezentował raport pt. „Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2020 r. Sprawozdania organizacji odzysku opakowań”. Z informacji IOŚ-PIB wynika, że w 2020 r. zidentyfikowane w BDO organizacje odzysku opakowań wykazały, że w Polsce wytworzono blisko 4 mln ton opakowań (3954,44 tys. Mg). Ponad 90% wytwarzanych w Polsce opakowań to opakowania jednorazowe. Największy odsetek stanowią opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła. W 2020 r. do Polski przywieziono 1 200,6 tys. Mg opakowań ogółem, wywieziono sześć razy więcej.

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


NAPRAWIACZE ŚWIATA

19 trendów zmieniających życie miast w obliczu wyzwań klimatycznych

Aż 52% Polaków deklaruje, że chciałoby wdrożyć w swoim życiu zasady zero-waste, jednak wielu z nich (28%) dostrzega przeszkody w postaci braku wsparcia systemowego. Jedna czwarta badanych zwraca uwagę na wysoki koszt takiego życia oraz brak wystarczającej wiedzy na ten temat. Badania na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie mieszkańców kraju zostały przeprowadzone na zlecenie Fundacji Veolia Polska. Badania przeprowadził instytut badawczy SW Research w lipcu 2022 roku. Stanowią one diagnozę świadomości i postaw Polaków wobec trendów ekologicznych. Punktem wyjścia była chęć analizy ruchu kawiarenek naprawczych, które Fundacja Veolia Polska wspiera od roku 2019.

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Ogromna ekspansja gazu grozi wyprzedzeniem pozytywnej polityki klimatycznej

Nowe projekty LNG stanowią poważną przeszkodę w osiągnięciu celów klimatycznych. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Carbon Action Tracker, opublikowanego przy okazji szczytu COP27. Okazuje się, że nowe inwestycje będą zdolne produkować pięciokrotnie więcej LNG, niż wynosił eksport gazu z Rosji do Europy. Stąd obawy ekspertów, że świat będzie korzystał ze spalania tego surowca dłużej, niż zakładają plany dekarbonizacji. Ze szkodą dla klimatu.

Z całością raportu można zapoznać się TUTAJ


Raport Copernicus Ocean State 6 Wydanie

Szósty numer Copernicus Ocean State Report i jego podsumowanie, to coroczna publikacja, która zawiera kompleksowy i najnowocześniejszy przegląd aktualnego stanu, zmian i zmian zachodzących w europejskich morzach regionalnych i oceanach globalnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci i ostatnich lat, w szczególności w roku 2020. Podkreśla również znaczenia danych oceanicznych, w jaki sposób gromadzenie danych dotyczących różnych aspektów oceanów może pomóc nam lepiej zrozumieć i dostosować się do wyzwań związanych ze zmianami oceanów.

Raport w oryginalnej wersji dostępny jest TUTAJ


ELEKTROWNIE WIATROWE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

Publikacja pod tytułem „Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka” bada wpływ OZE na ludzkie zdrowie oraz rolę odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej. Raport, który jest wspólnym dziełem 37 naukowców Polskiej Akademii Nauk, szczególną uwagę poświęca energetyce wiatrowej.

Raport do pobrania TUTAJ


„Ziemianie Atakują”

Z opublikowanego raportu „Ziemianie atakują” wynika, że 68 proc. Polaków postrzega w tej chwili wojny i konflikty jako największe zagrożenie dla współczesnego świata. Ten odsetek wzrósł aż o 13 pkt proc. względem poprzedniej edycji badania z 2019 roku. Zarówno na zanieczyszczenie środowiska, jak i na zmiany klimatyczne wskazało po 50 proc. Polaków. Ten odsetek zmniejszył się o kilka punktów procentowych względem poprzednich edycji raportu, ale wciąż utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Raport stworzyły Kantar Polska i Lata Dwudzieste we współpracy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland. Wyniki najnowszych badań przeplatane są tam analizami sporządzonymi przez ekspertów.

Cały dokument można znaleźć pod adresem ziemianieatakuja.pl.


LIVING PLANET REPORT 2022

Pozostało nam tylko 31% „żyjącej Planety”

Tegoroczny raport WWF Living Planet pokazuje, jak w złej sytuacji zalazły się wszystkie ekosystemy na Ziemi. Od lat negatywne zmiany są także obserwowane w Europie. Na szczególną uwagę zasługują tutaj ptaki, których liczebność maleje. Widać to też w Polsce, a powody wymierania mogą zaskakiwać.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


„Przez spalanie paliw kopalnych cierpi zdrowie nas wszystkich”

Na łamach czasopisma naukowego “The Lancet” ukazał się coroczny raport analizujący wpływ zmian klimatycznych na zdrowie. Siódmy dokument z cyklu The Lancet Countdown alarmuje: rządy i firmy nadal stosują strategie zagrażające naszemu zdrowiu i egzystencji. Państwa stoją dziś przed poważnym wyborem. Albo wpadną w pułapkę dalszego uzależnienia od paliw kopalnych, albo postawią na czystą energię i efektywność energetyczną. Stawką jest zdrowie i życie obywateli.

Z całością przytaczanego Raportu Globalnego można zapoznać się TUTAJ.

Raport dla Europy dostępny jest TUTAJ.


Strategia i raportowanie ESG

Bank Ochrony Środowiska opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ na otoczenie – w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Przedstawia także działania banku w obszarze zrównoważonego rozwoju, które wykraczają poza informacje i dane prezentowane w ramach tradycyjnej sprawozdawczości finansowej.

Raport dostępny jest TUTAJ


Od zanieczyszczeń do rozwiązań w miastach Afryki

W najnowszym raporcie autorzy zwracają szczególną uwagę, iż niezwykle ważne jest, aby rozwój miast skupiał się na czystym powietrzu dla zdrowia i siły ekonomicznej.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Wpływ „Fit For 55” na scenariusze rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wprowadzenie pakietu Fit for 55 wpłynie na redukcję emisji z transportu pasażerskiego w Polsce nawet o 70 proc. do roku 2050. W nowym raporcie PIE zwrócono uwagę, że emisje w sektorze transportu wzrosły o prawie 220 proc. od roku 1990.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Bioróżnorodność dla żywności i rolnictwa

Na podstawie informacji dostarczonych przez 91 krajów i 27 organizacji międzynarodowych, analizy światowej literatury i zbiorów danych oraz wkładu ponad 175 autorów i recenzentów, The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture ocenia w raporcie bioróżnorodność dla żywności i rolnictwa oraz zarządzanie nią na całym świecie.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


JAK ZBIERAĆ, SORTOWAĆ I RECYKLINGOWAĆ STAL NA OPAKOWANIA – RAPORT 2022

APEAL, Stowarzyszenie Europejskich Producentów Stali na Opakowania opublikował swój pierwszy raport dotyczący recyklingu „Dobre praktyki w selektywnej zbiórce, sortowanie i recykling stali na opakowania” w roku 2018.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Susza w Europie – Lipiec 2022

Z opublikowanego przez Wspólne Centrum Badawcze raportu „Susza w Europie – lipiec 2022” wynika, że dotykająca kilku regionów Europy od początku roku, wciąż się powiększa i pogarsza. Raport powstał w oparciu o dane zebrane przez Europejskie Obserwatorium ds. Susz.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Raport zrównoważonego rozwoju 2021

Grupa Kapitałowa Columbus Energy opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, opisując współpracę podmiotów w zakresie, między innymi audytu ekologicznego tj. identyfikacji i przygotowania przez Dział Analiz CFF konkretnych danych, dotyczących śladu węglowego generowanego przez Columbus Energy. Analiza śladu węglowego została przygotowana zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez firmę Columbus Energy w trzech zakresach. Każdy z nich został przeanalizowany zgodnie ze standardami GHG Protocol Rapo

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Miejsca i przestrzenie
Wpływ środowiska na dobrostan dzieci

Raport UNICEF „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci” opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF Innocenti we Florencji pokazuje jak ogromny wpływ ma środowisko oraz zmiany klimatu na rozwój dziecka, jego zdrowie, samopoczucie i możliwości nabywania nowych kompetencji.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Żywność antropogeniczna: rosnące zagrożenie dla niedźwiedzi polarnych

Nowy raport naukowców zwraca uwagę na fakt, że niedźwiedzie polarne zaczynają traktować ludzkie śmieci jako źródło pożywienia, co może prowadzić do nieprzewidywalnych konfliktów między człowiekiem a niedźwiedziem polarnym.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


Globalny raport IPBES dotyczący różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych

W swoim nowym raporcie IPBES stwierdził, że większość decydentów ceni przyrodę za pomocą wskaźników rynkowych i opowiada się za holistycznym podejściem do jej wartości.

Raport w oryginalnej wersji można znaleźć TUTAJ


Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2021 r.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) opublikowała najnowszy raport „Renewable Power Generation Costs in 2021”. W raporcie wskazano, że w 2021 r. spadł globalny uśredniony koszt energii elektrycznej (ang. levelized cost of electricity, LCOE) oddanych do użytku projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Jak dodano, w przypadku ponad dwóch trzecich – czyli 163 GW – nowo oddanych mocy OZE, LCOE był niższy niż w przypadku najtańszych wariantów opalanych węglem w G20.

Pełna treść raportu dostępna w stronach IRENA


„Zielone szpitale”

Raport „Zielone szpitale”, opracowany przez UN Global Compact Network Poland we współpracy z firmą Philips i zaprezentowany podczas Światowego Forum Miejskiego ONZ w Katowicach pokazuje, że co piąty szpital w Polsce ma ponad 70 lat i nie jest energooszczędny. Stan tych budynków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia pacjentów, lecz również kondycji środowiska naturalnego. Poza dużym zużyciem energii obciążeniem jest również łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy brak odpowiedniej gospodarki odpadami medycznymi. Transformacja w tym zakresie jest konieczna, ponieważ sektor opieki zdrowotnej obciąża środowisko i klimat nawet bardziej niż lotnictwo czy przemysł stoczniowy. Premiera raportu UN Global Compact Network Poland miała miejsce 28 czerwca podczas 11 Światowego Forum Miejskiego ONZ (World Urban Forum), które odbyło się w Katowicach.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Eko-trendy w opakowaniach 2022
Jak zaprojektować przyjazne środowisku opakowanie?

Raport koncentruje się na wyzwaniach przed którymi obecnie stoi dzisiejszy świat, jak
i tych, które będą miały wpływ na życie przyszłych pokoleń. U podstaw jej powstania leżą lata
doświadczenia w tworzeniu opakowań dla obiegu zamkniętego oraz produkcji i recyklingu papieru. DS Smith chce nie tylko rozwijać zrównoważone produkty, ale też wspierać w tym swoich klientów. Opakowanie przyszłości powinno odpowiadać na te wyzwania i trendy.

Raport dostępny jest TUTAJ


Powody do paniki?


KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU W SENEGALU, GWATEMALI, KAMBODŻY I KENII

Raport został opracowany przez UNIBO (Uniwersytet Boloński) w ramach kampanii #KlimatNaZmiany prowadzonej w Polsce przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie

Naukowcy przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami czterech krajów dotkniętych zmianami klimatu: Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii.

Cały raport dostępny jest TUTAJ


Klimatyczny Bilans Wodny dla okresu od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

W raporcie przedstawiono szereg rekomendacji dla decydentów w zakresie wsparcia modernizacji budynków w Polsce. Jak wskazywano podczas prezentacji wyników raportu, w Polsce 40% energii w budynkach nadal pochodzi z paliw kopalnych spalanych na miejscu, same budynki natomiast odpowiadają za 40% emisji gazów cieplarnianych w gospodarce. Dlatego, aby spełnić ambicje klimatyczne Unii Europejskiej, niezbędne jest przyśpieszenie zmian w tym sektorze.

Raport dostępny jest TUTAJ


“Rolnictwo regeneracyjne w Europie. Krytyczna analiza wkładu dla unijnych strategii Od pola do stołu i na rzecz bioróżnorodności”

Komitet Doradczy ds. Nauki Akademii Europejskich (ang. European Academies’ Science Advisory Council – EASAC opublikował najnowszy raport, w którym skupia się na podkreśleniu potrzeby transformacji systemu żywnościowego poprzez tytułowe rolnictwo regeneracyjne.

Raport pt. Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies (w języku angielskim) dostępny jest TUTAJ


Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21

W Polsce potrzebne są rozwiązania prawne dotyczące recyklingu, odpowiedzialności za odpady oraz instrumenty ułatwiające współpracę z administracją rządową i samorządową w zakresie odbierania, przetwarzania i utylizacji odpadów – wskazali w najnowszym raporcie eksperci UN Global Compact.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020-2021


DEKALOG POLSKIEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Stowarzyszenie Program Czysta Polska w publikacji pt. “Dekalog polskiej transformacji energetycznej przygotowane przez Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Forum Energii, Re-Source Poland i MSAP przedstawiło dziesięć obszarów, w których zidentyfikowano potrzebę działania na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej i uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zużycia surowców naturalnych.

Pełna treść publikacji znajduje się TUTAJ


Zrównoważone certyfikowane budynki

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało siódmą edycję raportu – Zrównoważone certyfikowane budynki. Organizacja prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji wielokryterialnej: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED, WELL i ZIELONY DOM, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju

Raport dostępny jest TUTAJ


TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE W ROKU 2020 – DANE BDO

Na podstawie danych gromadzonych w BDO została przygotowana prezentacja i omówienie danych dotyczących termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wyjątkiem odpadów o właściwościach niebezpiecznych w Polsce w roku 2020. Raport przygotował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wykonuje powierzone przez Ministra Klimatu i Środowiska zadania administratora danych Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE

EDYCJA JUBILEUSZOWA

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił 10 edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku opublikowano w nim bieżące analizy dotyczące rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu

Niniejszy raport, to rzetelnie opisany stan gospodarki odpadami opakowań z aluminium, którymi od ponad 25 lat zajmuje się Fundacja RECAL.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Przegląd postępów w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście europejskim

Urząd Publikacji Unii Europejskiej przedstawił najnowszy raport, w którym analizuje się przebieg prac nad dążeniem do siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDG): koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, przemysł, infrastruktura, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, partnerstwa na rzecz celów.

Raport w wersji oryginalnej dostępny jest TUTAJ


Raport dotyczący gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w Europie

Dokument jest efektem współpracy 12 europejskich Naczelnych Organów Kontroli (Albanii, Bułgarii, Węgier, Malty, Mołdawii, Macedonii Północnej, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji i Turcji), a koordynatorem projektu był polski NIK.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zagrożony świat

Transformacja zarządzania dla stabilnej przyszłości

Najnowszy raport naukowy Biura ONZ ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych.

Oryginalny tekst raportu w języku angielskim znajduje się TUTAJ


MAŁE ELEKTROWNIE WODNE w Polsce

W Raporcie o tym, jak nauka postrzega MEW-y

Link do pełnej treści Raportu znajduje się TUTAJ


Zmiany klimatyczne są gorsze niż oczekiwano

Najnowszy Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC ONZ

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Nawyki elektrorecyklingowe Polaków pod lupą!

Jak mieszkańcy największych miast podchodzą do utylizacji zużytych urządzeń elektronicznych?

Raport 2022

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


„Europejskie lasy trafiają do pieców”

Nowy raport pokazuje, że zrównoważone pozyskanie surowca to fikcja.

Materiały zdjęciowe z raportu

Raport do pobrania jest TUTAJ


„Rok 2021 w polskiej elektromobilności”

Pełny raport zawierający podsumowanie najważniejszych wydarzeń na polskim rynku

elektromobilności dostępny jest TUTAJ


„Obliczanie kosztów zanieczyszczeń przemysłowych”

Raport Europejskiej Agencji Środowiska do pobrania TUTAJ


Green economy – wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, w którym przeanalizował korelację wzrostu PKB z inwestycjami np. w odnawialne źródła energii wśród państw Unii Europejskiej w okresie 2011-2019.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Raport – ranking miast na świecie, które na skutek zmian klimatu, jako pierwsze znajdą się pod wodą

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE
INWESTYCJE, TRENDY, ZATRUDNIENIE
RAPORT 2021

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zmiany klimatyczne 2021

Podstawa nauk fizycznych

Raport IPCC – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ z sierpnia 2021

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to pierwszy i największy
w kraju przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla z sektorów trudnych do ograniczenia do połowy wieku

Raport organizacji ekologicznej Possible, który przeprowadził analizę celów klimatycznych wyznaczonych od roku 2000 przez:

-) branżę lotniczą – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę cementową – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę stalową – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę tworzyw sztucznych – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę transportową dla transportu o dużej ładowności – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę ciepłowniczą dla obszarów ogrzewania budynków – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ


ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W POLSCE
Raport 2021

Rynek żywności ekologicznej rośnie w Polsce bardzo dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że Zielony Ład będzie mobilizował, a niejednokrotnie zmuszał producentów do przechodzenia na produkcję ekologiczną, co tylko spotęguje jej dostępność i szerszą dystrybucję.

Szczegóły w raporcie, z którym można zapoznać się TUTAJ


Niewidzialny kryzys wodny

Raport przedstawia największą na świecie bazę danych na temat jakości wody zebraną ze stacji monitorujących, technologii teledetekcji i uczenia maszynowego.

Oryginalna treść raportu znajduje się TUTAJ