RAPORTY

Raport dotyczący gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w Europie.

Dokument jest efektem współpracy 12 europejskich Naczelnych Organów Kontroli (Albanii, Bułgarii, Węgier, Malty, Mołdawii, Macedonii Północnej, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji i Turcji), a koordynatorem projektu był polski NIK.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zagrożony świat

Transformacja zarządzania dla stabilnej przyszłości

Najnowszy raport naukowy Biura ONZ ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych.

Oryginalny tekst raportu w języku angielskim znajduje się TUTAJ


MAŁE ELEKTROWNIE WODNE w Polsce

W Raporcie o tym, jak nauka postrzega MEW-y

Link do pełnej treści Raportu znajduje się TUTAJ


Zmiany klimatyczne są gorsze niż oczekiwano

Najnowszy Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC ONZ

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Nawyki elektrorecyklingowe Polaków pod lupą!

Jak mieszkańcy największych miast podchodzą do utylizacji zużytych urządzeń elektronicznych?

Raport 2022

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


“Europejskie lasy trafiają do pieców”

Nowy raport pokazuje, że zrównoważone pozyskanie surowca to fikcja.

Materiały zdjęciowe z raportu

Raport do pobrania jest TUTAJ


“Rok 2021 w polskiej elektromobilności”

Pełny raport zawierający podsumowanie najważniejszych wydarzeń na polskim rynku

elektromobilności dostępny jest TUTAJ


“Obliczanie kosztów zanieczyszczeń przemysłowych”

Raport Europejskiej Agencji Środowiska do pobrania TUTAJ


Raport – ranking miast na świecie, które na skutek zmian klimatu, jako pierwsze znajdą się pod wodą.

Z rankingiem można zapoznać się TUTAJ


ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE
INWESTYCJE, TRENDY, ZATRUDNIENIE
RAPORT 2021

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zmiany klimatyczne 2021

Podstawa nauk fizycznych

Raport IPCC – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ z sierpnia 2021

Z oryginalną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla z sektorów trudnych do ograniczenia do połowy wieku

Raport organizacji ekologicznej Possible, który przeprowadził analizę celów klimatycznych wyznaczonych od roku 2000 przez:

-) branżę lotniczą – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę cementową – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę stalową – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę tworzyw sztucznych – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę transportową dla transportu o dużej ładowności – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę ciepłowniczą dla obszarów ogrzewania budynków – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ