EkologiaKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Poradnik odnawiania ekosystemów

Ekosystem

Ludzie i planeta są tak zdrowi, jak ekosystemy, od których wszyscy jesteśmy zależni.

Przywrócenie do życia zdegradowanych ekosystemów – na przykład poprzez sadzenie drzew, oczyszczanie brzegów rzek lub po prostu zapewnienie przestrzeni do odbudowy – zwiększa ich korzyści dla społeczeństwa i bioróżnorodności.

Bez ożywienia ekosystemów nie możemy osiągnąć celów zrównoważonego rozwoju ani porozumienia klimatycznego z Paryża.

Ale ekosystemy są również złożone i bardzo zróżnicowane, a ich odbudowa wymaga starannego planowania i wdrażania przez pacjenta.

Aby zachęcić do ożywienia ekosystemów na całym świecie, UNEP opublikował praktyczny przewodnik po odbudowie ekosystemów.

Poradnik dotyczący odbudowy ekosystemów, wydany na początku Dekady ONZ w sprawie odbudowy ekosystemów 2021-2030, stanowi wprowadzenie do szeregu działań, które mogą spowolnić i powstrzymać degradację ekosystemów oraz sprzyjać ich odbudowie.

Zaprojektowany dla wszystkich zainteresowanych osób i grup interesariuszy, przewodnik przedstawia trzy ścieżki angażowania się w odbudowę ekosystemu podczas dekady ONZ i później.

Podejmowanie działań, takich jak rozpoczęcie lub wspieranie naziemnego projektu odbudowy.

Dokonywanie mądrych wyborów, takich jak kupowanie wyłącznie zrównoważonych produktów i zmiana diety

Poradnik na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemów 21-stronicowy przewodnik opisuje podejścia do przywracania ośmiu kluczowych typów ekosystemów – lasów, pól uprawnych, łąk i sawann, rzek i jezior, oceanów i wybrzeży, miast i miasteczek, torfowisk i gór.

Pokazuje również, w jaki sposób wszystkie części społeczeństwa – od osób i grup społeczności po firmy i rządy – mogą stać się częścią globalnego ruchu mającego na celu przywrócenie wszędzie ekosystemów dla dobra ludzi i przyrody.

Pobierz Poradnik odbudowy ekosystemu


Źródło: UNEP, irme.pl