GREEN LEX

Prawo

Green LEX, to projekt opiniowania aktów prawnych i strategii międzynarodowych w zakresie ekorozwoju i ochrony środowiska.

Celem projektu jest wpływanie na doskonalenie prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w tym podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonującego prawa, a także uczestnictwo w formułowaniu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej do projektów międzynarodowych strategii oraz czynny udział w konsultacjach społecznych projektów polskich aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska.