EkologiaKlimatŚrodowisko

Rekord goni rekord. Kolejny pokazuje, że globalne zmiany klimatu dotyczą również Polski

Zmiany klimatu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował pierwszy raport o stanie klimatu Polski w roku 2020.

Jednoznacznie pokazuje, że globalne zmiany klimatu dotyczą również Polski.

Średnie temperatury cały czas rosną.

Potwierdza to raport IMGW, pierwszy taki roczny raport opracowany przez ten instytut.

„Rok 2020 był drugim najcieplejszym rokiem od początku regularnych pomiarów instrumentalnych na ziemiach polskich. Cieplejszy był jedynie rok 2019” – czytamy w raporcie „Klimat Polski 2020” opublikowanym 16 lutego roku 2021 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB).

Okazuje się też, że zima 2019/2020 była najcieplejszą zimą w historii pomiaru temperatury na ziemiach polskich.

„Rok 2020 należy zaliczyć do ekstremalnie ciepłych, jeśli wziąć pod uwagę średnią dla Polski”.

W kolejnych latach IMGW-PIB zamierza przygotowywać następne tego rodzaju raporty o stanie polskiego klimatu.

Opracowanie wskazuje również na to, że w Polsce jest coraz cieplej.

Od 1951 do 2020 roku temperatura powietrza wzrosła o ponad 2 st. C.

Największy skok, o 2,1 st. C, odnotowano w pasie pojezierzy oraz na obszarze nizin, Podkarpacia i Karpat.

Najmniejszy – o 1,8 st. C – w Sudetach.

Natomiast zdecydowanie w ciągu ostatnich 70 lat wzrosły temperatury zimą i latem: kolejno o 2,5 st. C, a lata – o 1,9 st. C.

„Analiza serii historycznych pokazuje, że od 1851 roku temperatura powietrza w wybranych dużych miastach Polski wzrosła w zakresie od 1,4°C do 2,3°C. Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich 40 lat tempo wzrostu temperatury w dużych aglomeracjach miejskich istotnie się zwiększyło” – czytamy w opracowaniu.

Raport zawiera wykres, który pokazuje wzrost temperatury na obszarze całego kraju od roku 1950 do dziś w podziale na regiony fizjogeograficzne.

Źródło: „Klimat Polski 2020”, IMGW – PIB 2021, str. 11.

„Wyraźnie widoczny jest proces ocieplenia. W miarę przesuwania się wzdłuż osi czasu kolory chłodne są zastępowane przez ciepłe. Taka zmiana barw odzwierciedla zachodzący we wszystkich regionach proces ocieplania się klimatu. Temperatury wzrastają!” – czytamy w raporcie.

Zaś wzrost średniej temperatury pokazuje poniższy wykres.

Trend wynosi 0,29 st. C na 10 lat.

Źródło: „Klimat Polski 2020”, IMGW – PIB 2021, str. 14.

Raport pokazuje również, że w 2020 roku był problem z wodą.

W centralnej ziemia oddawała więcej wody przez parowanie, niż jej przyjmowała z opadami.

Występowały też kilkudziesięciodniowe okresy bezopadowe.

Natomiast wiosną i latem zdarzały się gwałtowne i silne opady, które prowadziły do lokalnych wezbrań i podtopień.

Ten scenariusz powtórzył się w październiku.

Silny deficyt opadów zanotowano w Polsce północno-zachodniej oraz w pasie Wybrzeża i Pobrzeży Południowobałtyckich.

„Zmienność śródroczną cechowały kilkudziesięciodniowe okresy bezopadowe, zwiastujące wystąpienie suszy atmosferycznej i inicjujące zjawisko suszy glebowej” – zauważają autorzy opracowania.

Znaczny deficyt opadów zanotowano również na tzw. izolowanych obszarach wewnątrz kraju.

Liczba godzin, w których świeciło słońce, mieściła się w przedziale od 1585 godzin w Mławie do 2202 godzin w Jeleniej Górze.

Była wyższa od normy wieloletniej o wartości wynoszące od 100 do prawie 600 godzin.

Najcieplejszym regionem Polski w roku 2020 była zachodnia część pasa nizin, gdzie średnia roczna temperatura wynosiła 10,6 st. C. Następnym niezwykle ciepłym regionem była zachodnia część pasa pojezierzy.

Tam wartość średniej rocznej temperatury powietrza osiągnęła 10,4 st. C – wynika z opracowania „Klimat Polski 2020” Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Najcieplejszym miesiącem ubiegłego roku był sierpień. Średnia wartość temperatury w tym miesiącu wynosiła 19,8 st. C i była wyższa o 2 st. C od średniej wieloletniej wartości temperatury dla tego miesiąca.

Z kolei najchłodniejszym miesiącem był grudzień.

Średnia miesięczna wartość temperatury osiągnęła 1,9 st. C i była o 2,2 st. C wyższa od normy klimatologicznej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 100 lat na bieżąco monitoruje klimat Polski, prowadząc obserwacje i pomiary wszystkich istotnych zmiennych klimatycznych. Instytut informuje m.in. organy administracji publicznej o stanie systemu klimatycznego oraz o zagrożeniach wynikających ze zmienności i zmiany klimatu