Człowiek

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu.

W tym roku obchodzimy go po raz trzydziesty.

Światowy Dzień Bez Tytoniu został zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Święto mające na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu.

Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem bez Papierosa w roku 1987.

Hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Bez Tytoniu, to Ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego.

Dym tytoniowy zawiera około 7 tys. związków chemicznych, z czego 70 rakotwórczych, ale też wiele z nich ma działanie toksyczne wobec układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Palenie tytoniu jest pojedynczą przyczyną przedwczesnych zgonów z powodu wielu chorób, wśród których są rak płuca, nowotwory głowy i szyi, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca  i udary oraz choroby układu oddechowego (przede wszystkim – przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych – typu „jool”, „vype”, „iqos”), znacznie ciężej przechodzą infekcję koronawirusem. 

Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą cięższego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.

W opinii ekspertów pandemia COVID-19 to doskonały moment na rzucenie palenia.

Palenie wciąż pozostaje największym wyzywaniem zdrowia publicznego w Polsce.

Z powodu chorób odtytoniowych umiera rocznie około 70 tysięcy osób, co stanowi 17% wszystkich zgonów w Polsce.

Szczególnie drastyczne skutki palenia tytoniu obserwuje się wśród kobiet – nowotwory płuca są najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet.

Od kilku lat więcej kobiet umiera w Polsce z powodu raka płuca niż z powodu raka piersi!

Niepokojące są także dane dotyczące młodzieży.

Szacuje się, że co drugi nastolatek w Polsce pali. Niemal 60% osób w wieku 15-18 lat przynajmniej raz w życiu sięgnęło po papierosa.

Młodzi ludzie z reguły zaczynają palenie w wieku 12-14 lat, ale niektórzy wcześniej, nawet – co może się wydawać szokujące – w wieku 8 lat.

W Polsce, co roku 70000 mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem.

WHO wzywa więc do działania, zwracając uwagę, że świat nie może pozwolić sobie na oszukiwanie kolejnych pokoleń przez przemysł tytoniowy, który z jednej strony pozornie promuje osobisty wolny wybór, z drugiej zaś zapewnia sobie wieczne zyski.

Niestety co roku miliony ludzi płacą za ten wolny wybór życiem.

Więcej informacji: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020