EkologiaPrzyrodaŚrodowisko

Światowy Dzień Gleb

Gleba

5 grudnia na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Gleb

Gleba dostarcza pożywienia, biomasę oraz surowce.

Służy jako platforma dla działalności człowieka.

Odgrywa ogromną rolę jako naturalne siedlisko i miejsce gromadzenia zasobów genetycznych.

Bez niej nie mielibyśmy żywności.

Święto wprowadziła w 2002 roku Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). 

Od roku 2013, dzień ten został oficjalnie ogłoszony, jako Światowy Dzień Gleby przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych.

Jednocześnie wskazano, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Gleby, a ten z kolei zapoczątkował Międzynarodową Dekadę Gleby 2015-2024.

Historia Światowego Dnia Gleb zaczyna się jednak już w roku 2002, kiedy ustanowiła go Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (ang. International Union of Soil Sciences, IUSS).

Na początku był obchodzony jedynie w środowisku gleboznawców.

Od roku 2012 organizacją obchodów zajęły się FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) oraz Globalne Partnerstwo dla Gleb (ang. Global Soil Partnership, GSP).

Wtedy też, pod przewodnictwem Królestwa Tajlandii, rozpoczęto dwuletnie działania w ramach Globalnego Partnerstwa dla Gleb.

Ich efektem było zatwierdzenie Światowego Dnia Gleb podczas konferencji FAO w czerwcu roku 2013.

Zarekomendowano go jednocześnie do ustanowienia przez ONZ.

Celem obchodów święta gleby, jest zwrócenie uwagi na jej najważniejsze funkcje, jakie spełnia w środowisku oraz rolę, jaką pełni w kształtowaniu jakości życia i wciąż rosnącej populacji ludności.

Trzeba sobie uświadomić, że ilość i jakość żywności, a także wielu potrzebnych ludzkości surowców, zależy od wielkości areału i stanu gleb.

Istotnym aspektem obchodów Światowego Dnia Gleby jest podkreślenie zagrożeń dla funkcji gleb, głównie wskutek działalności człowieka i zmian klimatycznych.

A gleba jest zasobem nieodnawialnym, ponieważ raz zniszczona, nie odnowi się samoczynnie w przeciągu jednego lub nawet kilku pokoleń.

Stanowi największy magazyn zasobów węgla na ziemi (1 500 gigaton).

Glebę trzeba więc chronić ze względu na jej znaczenie, zarówno dla środowiska, jak i w kontekście ekonomiczno-społecznym.

Ważne, byśmy zdali sobie sprawę, że gleba jest podstawą produkcji rolnej.

Ponad 90 proc. żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się ją z płodów rolnych uprawianych w i na glebie.

Gleba to także ważny komponent naturalnych ekosystemów lądowych.

To również filtr dla środowiska.

Zatrzymuje i przekształca zanieczyszczenia naturalne.