Środowisko

Światowy Dzień Miast

Światowy Dzień Miast

Światowy Dzień Miast, ustanowiony został 31 października, aby zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed dużymi ośrodkami miejskimi oraz wspomóc je w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Ogólnym tematem Światowego Dnia Miast jest „Better City, Better Life”, a każdego roku ma on inny podtemat, który ma na celu promowanie postępów urbanizacji lub podejmowanie konkretnych wyzwań z niej wynikających.

W roku 2020 tematem jest „Docenianie naszych społeczności i miast”.

Według ONZ miasta potrzebują wsparcia w rozwijaniu zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami, po to, by zagrożenia nie przekształcały się w katastrofy.

Aby to osiągnąć, należy budować odporność miast na kryzysy wywołane przez przyrodę lub ludzi, czyli na powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, pandemie czy zapaść ekonomiczną.

Głównym założeniem jest wsparcie miast w taki sposób, aby potrafiły ochronić życie i zdrowie swoich mieszkańców.

Ważne jest ograniczenie uszkodzeń i zniszczenia własności publicznej i prywatnej oraz zapewnienie działającej infrastruktury i usług, aby ludzie mogli w niedługim czasie po zakończeniu kryzysowej sytuacji powrócić do normalnego życia.

W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Miast 2020 ONZ zwraca uwagę na wpływ COVID-19, który zmienił kształt życia miejskiego na całym świecie.

Społeczności lokalne odegrały w tym czasie kluczową rolę w przyczynianiu się do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa i utrzymania niektórych rodzajów działalności gospodarczej

Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, określił miasta i społeczności jako te, które znajdują się na pierwszej linii frontu odpowiedzi COVID-19.

Wspólnie możemy rzeczywiście wspierać zrównoważone miasta dla wszystkich.

Uznanie wartości społeczności musi być utrzymane po wybuchu epidemii wirusa.

W procesie przechodzenia do nowej, zrównoważonej normalności miejskiej, społeczności lokalne muszą odgrywać rozszerzoną rolę, wspierając rządowe pakiety bodźców do tworzenia miejsc pracy, świadczenia podstawowych usług, zapewnienia transformacji ekologicznej gospodarki, zapewnienia odpowiedniego schronienia i przestrzeni publicznej oraz przywrócenia lokalnych łańcuchów wartości.