Natura

Światowy Dzień Migracji Ryb

24 maja przypada Światowy Dzień Migracji Ryb.

Światowy Dzień Migracji Ryb, zapowiedziany początkowo na 16 maja (z uwagi na epidemię koronawirusa przeniesiony na 24 października) (https://www.worldfishmigrationday.com/), stanowi dobrą okazję, aby gdzie tylko można, na wszelakich forach, zabrać głos w sprawie.

Następny Dzień będzie obchodzony za 2 lata.

Wydarzenia i inicjatywy związane z obchodami można zgłaszać poprzez stronę: https://www.worldfishmigrationday.com/join-wfmd 

Światowy Dzień Migracji Ryb to globalne święto, które ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia swobodnie płynących rzek.

Różnego rodzaju wydarzenia odbywają się także w Polsce.

Ryby są zwierzętami naturalnie kojarzącymi się z wodą.

Ich życie to nieustanna wędrówka – w poszukiwaniu pokarmu, schronienia i przede wszystkim tarlisk.

Aby zapewnić ich przetrwanie, należy umożliwić im swobodną migrację rzeczną.

W Polsce żyje około stu gatunków ryb, z czego ponad połowę stanowią gatunki rodzime.

Ryby pełnią ważną rolę w świecie przyrody, są również istotne dla ludzi. 

Ich występowanie świadczy o jakości i czystości wody, są również ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym.

Stanowią także pożywienie dla innych zwierząt i same polują, m.in. na owady nie dopuszczając do ich nadmiernego rozprzestrzenienia.

Z punktu widzenia człowieka, są istotne z powodów gospodarczych, rekreacyjnych, a nawet kulturowych.

Wiele gatunków ryb wędruje by przetrwać, w poszukiwaniu pokarmu lub miejsc do rozrodu.

Jest to szczególnie ważne w wypadku ryb dwuśrodowiskowych, które część życia spędzają w rzekach, a część w morzach.

Migrację mogą utrudniać lub uniemożliwiać różne przeszkody, które napotykają na swojej drodze.

Takie bariery stanowią m.in. wiekowe budowle piętrzące, które sytuowano w korytach rzek przede wszystkim dla celów gospodarczych, często nie uwzględniając potrzeb środowiskowych.

Dzisiaj troska o stan środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych celów, uwarunkowanych także przepisami prawa.

Tego dnia tysiące szkół, organizacji i społeczności na całym świecie organizuje wydarzenia, aby edukować i zachęcać ludzi do zadbania lokalnie o migrujące gatunki ryb.

Tworzenie świadomości jest podstawowym pierwszym krokiem do wprowadzenia prawdziwej zmiany.

Dopiero wtedy ludzie na całym świecie skutecznie mogą organizować się i wymuszać tworzenie prawa chroniącego gatunki migrujące ryb i odtwarzanie ciągłości ekologicznej rzek.

Szacuje się, że w Europie 37% gatunków ryb słodkowodnych zagrożona jest wyginięciem.

Wśród powodów tego stanu rzeczy wymienia się zanieczyszczenie wód, przeławianie, utratę siedlisk, obce gatunki i działalność człowieka polegająca na budowie tam, co uniemożliwia migrację wielu gatunkom ryb.