Środowisko

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. 

Jest to najważniejsze i najszerzej obchodzone i jedno z najstarszych świąt ekologicznych.

Zostało ustanowione w roku 1972 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Co roku obchody organizowane są w ponad 100 krajach, w tym także w Polsce.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

Tegoroczne hasło obchodów to Go Wild for Life.

Z tej okazji w całym kraju organizowane są liczne wydarzenia, imprezy oraz podejmowane są różnorodne inicjatywy, które mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego.

Działania te poszerzając wiedzę o środowisku naturalnym i praktycznych sposobach na życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju podnoszą świadomość ekologiczna społeczeństw.

Tegoroczne obchody koncentrują się na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim zaś dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt, padających coraz częściej łupem kłusowników.

Tego dotyczy Konwencja Waszyngtońska CITES, która reguluje międzynarodowy handel okazami niektórych gatunków zwierząt i roślin, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi.

Obchody organizowane są w ponad 100 krajach i odbywają się pod hasłem „Go Wild for Life” („Bądź dziki – dla życia”).

Do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska może przyłączyć się każdy, nawet gdy nie może uczestniczyć w organizowanych z tej okazji wydarzeniach.

Wystarczy samemu podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, na przykład posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy skorzystać z roweru zamiast samochodu.