CzłowiekEkologiaŚrodowisko

Światowy Dzień Organizacji Społecznych

NGO

27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Organizacje pozarządowe w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku. 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to globalna inicjatywa mająca na celu:

  • podkreślenie wysiłków i osiągnięć organizacji pozarządowych ze wszystkich sektorów,
  • zaoferowanie ludziom możliwości lepszego zrozumienia tego, co organizacje pozarządowe robią dla społeczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, oraz
  • zapewnienie organizacjom pozarządowym platformy do omawiania problemów, które mają wpływ na ich pracę, oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dzień trzeciego sektora (bo tak nazywane są organizacje pozarządowe) to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów.

To pewne, że w tym dniu świat powinien podziękować organizacjom pozarządowych za ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa.