NaturaŚrodowisko

Światowy Dzień Tuńczyka

Tuńczyk

Tuńczyk w puszce był świetnym sprzymierzeńcem naszych spiżarni podczas pandemii. Jednak niezależnie od specyfiki rynku wywołanej pandemią, nie możemy ignorować tego, że od dawna ten produkt jest ofiarą żywieniowego sukcesu.

Tuńczyk jest bogaty w kwasy Omega-3, a także zawiera między innymi minerały, białka i witaminę B12. Ze względu na niezwykłe właściwości tuńczyka, rybom grozi ogromny popyt. Według najnowszych danych, wśród siedmiu głównych gatunków tuńczyka, szacuje się, że 33,3% stad jest poławiane na poziomie biologicznie niezrównoważonym Dlatego w grudniu roku 2016 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przegłosowało oficjalne obchody Światowego Dnia Tuńczyka.

Posunięcie to podkreśla znaczenie zarządzania ochroną w celu zapewnienia, że ​​mamy systemy zapobiegające załamaniu się zasobów tuńczyka. Wiele krajów jest w dużym stopniu uzależnionych od zasobów tuńczyka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie, rozwój gospodarczy, zatrudnienie, dochody rządowe, środki do życia, kulturę i rekreację.

Rocznie pozyskuje się ponad 7 milionów ton metrycznych tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych.

Te migrujące gatunki tuńczyka stanowią 20 procent wartości wszystkich połowów morskich i ponad 8 procent wszystkich owoców morza sprzedawanych na całym świecie.

Mając na uwadze te informacje, musimy uznać kluczową rolę tuńczyka w zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie żywnościowym, możliwościach gospodarczych i źródłach utrzymania ludzi na całym świecie. Zaprzestanie przełowienia ma kluczowe znaczenie.

Jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa zauważa, że ​​popyt rynkowy na tuńczyka jest nadal wysoki i że nadal utrzymuje się znaczna nadwyżka zdolności połowowych flot poławiających tuńczyka.

Odnosząc się do zmniejszania się zasobów tuńczyka w wyniku przełowienia w oceanach na świecie, radca prawny #ONZ podkreśla kluczowe znaczenie skutecznego wdrożenia międzynarodowych ram prawnych, co znajduje odzwierciedlenie w Konwencji #ONZ o prawie morza, powszechnie znanej jako UNCLOS, która zostały wzmocnione przez Kodeks Postępowania na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa, Porozumienie #ONZ w sprawie Zasobów Rybnych, zalecenia Konferencji Przeglądowej, coroczne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zrównoważonego rybołówstwa, a także inne wysiłki społeczności międzynarodowej na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym.

Obecnie ponad 96 krajów jest zaangażowanych w ochronę i zarządzanie tuńczykiem, którego roczna wartość wynosi prawie 10 miliardów USD, a niektóre programy FAO zaczęły przynosić pozytywne rezultaty w ograniczaniu przełowienia. Bądźmy zatem optymistycznie nastawieni do tuńczyka jutra.


irme.pl