Środowisko

Światowy Dzień Węży

Wąż

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Węży.

Na świecie żyje ponad 3000 gatunków węży.

W Polsce występują cztery gatunki węży:

  • gniewosz plamisty,
  • wąż Eskulapa,
  • zaskroniec zwyczajny,
  • żmija zygzakowata.

Wszystkie objęte są ochroną gatunkową.

Jadowita jest jedynie żmija zygzakowata, a dusicielem jest tylko wąż Eskulapa.

Co więcej, wyróżnia się on także tym, że potrafi doskonale wspinać się po drzewach.

Cechą charakterystyczną są również duże łuski na głowie (w sumie jest ich dziewięć).

Wąż ten osiąga spore rozmiary, jego długość może dochodzić nawet do 2 m.

W Polsce wąż Eskulapa występuje m.in. w Bieszczadach, gdzie prowadzona jest czynna ochrona tego gatunku – leśnicy tworzą kopce rozrodcze, wykaszają łąki czy układają pryzmy kamieni, na których węże mogą się wygrzewać.

Rodzima populacja tego gatunku szacowana jest na ponad 100 osobników.

Jak informują Lasy Państwowe, na spadek populacji wpłynęło zniknięcie z terenu Bieszczad ludzkich osad.

Wąż eskulapa trzymał się blisko domów – wygrzewał się na murkach, składał jaja w kompostownikach czy polował na gryzonie.

Gatunek ten nie jest jadowity, ale swoje ofiary najpierw przytrzymuje zębami, a dopiero później się wokół nich owija.

Wąż jest gatunkiem podlegającym ścisłej ochronie, a dla gniewosza plamistego, węża Eskulapa wymagane jest utrzymywanie specjalnych stref ochronnych.