Środowisko

Upały zagrażają populacji trzmieli (Raport)

Foto: ©corgaasbeek/pixabay.com

Najnowszy raport wzbudził obawy dotyczące wpływu intensywnych upałów na populację trzmieli, która jest kluczowa dla środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego.

Trzmiele mogą wydawać się małe, ale odgrywają znaczącą rolę na planecie.

Według ostatnich doniesień trzmiele są ważnymi zapylaczami, które pomagają w uprawach i roślinach kwitnących.

Mogą również pomóc w zapewnieniu zdrowia ekosystemu i produkcji żywności.

Ponadto trzmiele podtrzymują i promują różnorodność biologiczną, ponieważ od nich zależy wiele planów.

Może to przynieść korzyści nie tylko zwierzętom, ale także źródłom utrzymania ludzi i rolnictwu.

 Według raportu w Stanach Zjednoczonych żyje około 49 gatunków trzmieli.

Są uważane za jednego z pospolitych zapylaczy w Ameryce Północnej.

Rosnące temperatury znacząco wpływają na trzmiele

Rosnące temperatury stanowią poważne zagrożenie dla wielu gatunków.

Wahania temperatury stanowią wyzwanie, a zwierzęta, w tym trzmiele, prawdopodobnie mogą mieć trudności z przetrwaniem.

Naukowcy z Uniwersytetu w Guelph zbadali potencjalną wrażliwość trzmieli na intensywne ciepło.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Frontiers.

Zrozumienie wpływu na trzmiele ma kluczowe znaczenie dla planów ochrony.

W raporcie ostrzega się, że intensywne ciepło przekroczyło zakres optymalny dla trzmieli.

Chociaż gatunek ten może się przystosować i podlegać termoregulacji, rosnące temperatury mogą zagrozić ulom, osiągając 35,7 stopnia Fahrenheita.

Według badań profesor Peter Kevan wyjaśnia potencjalne przegrzanie czerwiu i gniazda na skutek palącego ciepła.

Trzmiele mogą prawdopodobnie ucierpieć, gdy temperatura wzrośnie lub osiągnie ponad 35 stopni Celsjusza.

Oprócz wyższych temperatur w raporcie podkreślono, że trzmiele ucierpiały z powodu powszechnego stosowania pestycydów i ograniczonej dostępności dzikich kwiatów.

Zmiany klimatyczne wpływają na pszczoły

Zmiana klimatu ma rozległy wpływ na wiele gatunków ze względu na zmieniające się warunki pogodowe i ekstremalne zjawiska pogodowe.

Podczas gdy inne zwierzęta potrafią się przystosować, sytuacja jest inna w przypadku populacji pszczół.

Ostatnie raporty ujawniają, że zmiany klimatyczne mogą potencjalnie zmienić zapach roślin, co jest ważne dla wielu pszczół.

Rośliny mogą być bardziej zestresowane ze względu na zmiany klimatyczne, co może skutkować pojawieniem się ich zapachów.

Ponadto może to prowadzić do powszechnej utraty siedlisk, a pszczoły mogą mieć trudności ze znalezieniem potencjalnego pożywienia.

Większość pszczół przebywa w określonych siedliskach, a degradacja może wyniszczyć ich populację.

W raporcie podkreślono również, że może to skutkować niedopasowaniem terminów sezonowych, co wpłynie na produkcję nasion i niedobory żywności.

Ponieważ pszczoły są niezbędne dla roślin, kwiatów, ludzi i zwierząt, spadek ich liczebności ma znaczący wpływ, szczególnie na różnorodność biologiczną i bezpieczeństwo żywnościowe.

Łagodzenie zmian klimatycznych lub tendencji do ocieplenia jest niezbędne dla trzmieli i może uchronić je przed zagrożeniem wyginięciem.

Ponadto ciągłe wysiłki monitorujące są pomocne w wyśledzeniu alarmujących zagrożeń dla ich populacji.

Opracowanie: irme.pl