Środowisko

Utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie chemiczne i inne czynniki zwiększają ryzyko wybuchu chorób zakaźnych (Badanie)

Foto: ©geralt/pixabay.com

Choroby zakaźne, takie jak odra, grypa, gruźlica i HIV/AIDS, stanowią ogromne ryzyko dla zdrowia publicznego, jak wynika z danych z ostatnich kilkudziesięciu lat.

Te choroby przenoszone przez patogeny są w wielu przypadkach przyczyną zgonów ludzi, szczególnie gdy nie są leczone.

W obliczu tego zagrożenia eksperci medyczni od dawna badają wzorce, przyczyny i czynniki odpowiedzialne za te choroby.

W nowym badaniu naukowcy potwierdzają, że zmiany antropogeniczne powodujące utratę różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie chemiczne i inne czynniki przyczyniają się do wzrostu ognisk chorób zakaźnych.

Ogólne ramy określające i przewidujące rozprzestrzenianie się chorób chorobotwórczych pozostają niekompletne.

Autorzy artykułu badawczego przedstawili jednak nowe spostrzeżenia, które mogą wyjaśnić tę lukę.

W ostatnich latach eksperci ds. klimatu ostrzegają, że środowisko (w postaci zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia) może powodować rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez wektory, które przenoszą komary, kleszcze i pchły.

Przypisuje się, że obecny kryzys klimatyczny jest wynikiem zmian antropogenicznych, zjawiska powiązanego z działalnością człowieka, taką jak emisja gazów cieplarnianych i spalanie paliw kopalnych.

Wybuchy chorób zakaźnych

Mikroorganizmy chorobotwórcze, takie jak wirusy, bakterie, grzyby lub pasożyty, powodują choroby zakaźne.

Te szkodliwe czynniki mogą przedostać się do naszego organizmu, co może prowadzić do różnych chorób, które mogą skutkować pogorszeniem stanu zdrowia, a nawet śmiercią.

Według Cleveland Clinic podczas wybuchu choroby czynniki te mogą rozprzestrzeniać się między ludźmi poprzez ukąszenia owadów, skażoną żywność lub wodę.

W przeciwieństwie do chorób niezakaźnych, które nie są wywoływane przez organizmy zewnętrzne, choroby zakaźne są powiązane ze środowiskiem.

Ze względu na te różnice na rozprzestrzenianie się lub częstotliwość infekcji wpływają również siły zewnętrzne działające na organizm potencjalnego żywiciela patogenu.

Na przykład warunki pogodowe mogą zmieniać środowisko i pomagać w rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wektory.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby wywołane przez mikroorganizmy chorobotwórcze można podzielić na trzy kategorie:

  • Choroby, które mogą powodować wysoką śmiertelność
  •  Choroby, które mogą prowadzić do niepełnosprawności
  •  Choroby, które mogą utorować drogę poważnym globalnym reperkusjom

WHO wyjaśnia, że ​​niektóre przyczyny chorób zakaźnych pozostają poza kontrolą sektora zdrowia.

Oznacza to, że istnieją czynniki, które wyzwalają lub przyczyniają się do przyczyny lub rozprzestrzeniania się chorób chorobotwórczych, co jest obszarem objętym niedawnym badaniem.

Zmiana antropogeniczna

Według badania opublikowanego 8 maja br. w czasopiśmie Nature naukowcy odkryli zmiany antropogeniczne lub pewne czynniki zmian globalnych, które zwiększają ryzyko wybuchu chorób zakaźnych.

Na podstawie swoich ustaleń zespół badawczy z różnych instytucji w Stanach Zjednoczonych określił następujące czynniki zwiększające takie ryzyko:

  • Utrata różnorodności biologicznej
  •  Zanieczyszczenia chemiczne
  •  Zmiana klimatu
  •  Wprowadzone gatunki

Wyniki artykułu badawczego z maja r. 2024 sugerują, że czynniki te są powiązane ze wzrostem liczby punktów końcowych lub szkód związanych z chorobą.

Urbanizacja wiąże się jednak ze spadkiem punktów końcowych choroby, potwierdzają naukowcy.

Opracowanie: irme.pl