Klimat

Zmiany klimatyczne zmniejszają poziom pyłu na całym świecie wraz ze wzrostem temperatury w Arktyce (Badanie)

Foto: ©dexmac/pixabay.com

Zmiana klimatu znana jest ze zmiany wzorców pogodowych – zjawiska związanego z długoterminowymi zmianami temperatur.

Od dziesięcioleci naukowcy ostrzegają, że kryzys klimatyczny wywołany działalnością człowieka i emisją gazów cieplarnianych powoduje, że ekstremalne zjawiska pogodowe są gorsze niż kiedykolwiek.

W ostatnich latach dowody przypisywano to zjawisko suszom, falom upałów, ulewnym deszczom i burzom.

Jednakże powracający temat kryzysu klimatycznego na Ziemi powoduje również bezprecedensowe konsekwencje dla środowiska.

Według badania przeprowadzonego na początku tego roku zmiany klimatyczne powodują również zmniejszenie poziomu pyłu na całym świecie, szczególnie na niektórych obszarach pustynnych w Azji, z powodu ocieplenia się temperatury w Arktyce, zjawiska, które badacze nazywają „wzmocnieniem Arktyki” spowodowanym antropogenicznym globalnym ociepleniem.

Zmniejsza się poziom pyłu

Poziom pyłu spada w niektórych częściach Azji, w tym w północnych Indiach, większości Bliskiego Wschodu i na wybrzeżu Zatoki Perskiej.

Chociaż zjawisko to było wcześniej tajemnicą, badanie opublikowane w czasopiśmie PNAS w marcu roku 2024 potwierdza, że ​​zanikanie obszarów pustynnych w Azji Zachodniej i Południowej jest spowodowane wzmocnieniem Arktyki w wyniku antropogenicznej zmiany klimatu i globalnego ocieplenia.

W artykule badawczym podkreślono, że poprzednie badania wykazały spadek poziomu pyłu w tych regionach, ale nie były w stanie określić jego głównej przyczyny.

W świetle nowego badania międzynarodowy zespół badawczy przewiduje, że zjawisko to może prowadzić do silniejszego przeciwdziałania pustynnieniu na lądzie.

Przed odkryciem wiadomo było, że nadmierne obciążenie pyłem zagraża zdrowiu publicznemu i bezpieczeństwu żywnościowemu.

Zdaniem autorów artykułu dowody na malejące obciążenie pyłem w zachodniej i południowej Azji mogą również oznaczać zmniejszenie wpływu obszarów pustynnych na jakość powietrza, bezpieczeństwo żywnościowe, dostawy energii i zdrowie publiczne.

Zespół kierowany przez Michaela McElroya z Uniwersytetu Harvarda odkrył, że główną przyczyną spadku poziomu pyłu są „zmiany we wzorcach cyrkulacji atmosferycznej”.

Ocieplenie temperatury w Arktyce

Region Arktyki miał niegdyś nietknięte środowisko, które służyło jako siedlisko dzikiej przyrody na półkuli północnej. Jednak w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci doszło do utraty siedlisk i topnienia lodu, co miało wpływ na dzikie zwierzęta, takie jak niedźwiedzie polarne.

Rzeczywistość ta stała się bardziej widoczna w ostatnich latach, kiedy naukowcy potwierdzili, że lodowy region ociepla się bardziej, niż wcześniej sądzono.

W r. 2022 w czasopiśmie Nature opublikowano osobne badanie dotyczące ocieplenia temperatury w Arktyce, w którym badacze stwierdzili, że od r. 1979 Arktyka ociepla się prawie czterokrotnie szybciej niż średnia światowa.

Podobnie jak w badaniu marcowym, w artykule badawczym z r. 2022 zbadano również zjawisko Wzmocnienie Arktyki, które ma również globalne konsekwencje dla klimatu i środowiska.

Z aktualnych danych wynika, że ​​w ciągu ostatniego stulecia Ziemia znacznie się ociepliła.

Ogółem w r. 2023 globalna temperatura planety wzrosła o 1,36 stopnia Celsjusza w porównaniu ze średnią przedindustrialną pod koniec XIX wieku.

Według Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) ostatnie 10 lat od r. 2023 było najcieplejszymi w historii.

Opracowanie: irme.pl