Klimat

Zmiana użytkowania gruntów jest największą przyczyną utraty różnorodności biologicznej (Badanie)

Foto: ©FelixMittermeier/pixabay.com

Nowe badanie pokazuje, że sama zmiana użytkowania gruntów spowodowała spadek globalnej różnorodności biologicznej w ciągu XX wieku o 2–11%.

Według prognoz zmiany klimatyczne mogą stać się głównym czynnikiem zmniejszającym różnorodność biologiczną do połowy XXI wieku.

Zmiana użytkowania gruntów

Aby zapewnić „najbardziej wszechstronne oszacowanie trendów w różnorodności biologicznej na świecie”, naukowcy zbadali trzynaście różnych metod przewidywania, w jaki sposób zmiany w użytkowaniu gruntów i zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na cztery różne miary różnorodności dzikiej przyrody, takie jak różnorodność gatunkowa, oraz dziewięć sposobów, w jakie przyroda korzyści, takie jak czysta woda i zapylanie.

Naukowcy wykorzystali inny zestaw pięciu modeli do ilościowego określenia jednoczesnego wpływu zmiany użytkowania gruntów na tak zwane usługi ekosystemowe, czyli korzyści, jakie natura zapewnia ludziom.

W ciągu ostatniego stulecia odkryli ogromny wzrost świadczenia usług ekosystemowych, takich jak produkcja żywności i drewna.

Natomiast regulacja usług ekosystemowych, takich jak zapylanie, retencja azotu i sekwestracja węgla, uległa umiarkowanemu osłabieniu.

Naukowcy sprawdzili także, w jaki sposób różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe mogą ewoluować w przyszłości.

W swoich prognozach uwzględnili w swoich obliczeniach zmianę klimatu jako rosnącą siłę napędową zmiany różnorodności biologicznej.

Z ustaleń wynika, że ​​zmiana klimatu zwiększy presję na różnorodność biologiczną i usługi ekologiczne.

Chociaż zmiana użytkowania gruntów pozostaje istotna, zmiany klimatyczne mogą stać się najważniejszym czynnikiem powodującym utratę różnorodności biologicznej do połowy stulecia.

Naukowcy porównali trzy powszechnie stosowane scenariusze, począwszy od zrównoważonego rozwoju po nadmierne emisje.

We wszystkich scenariuszach połączone skutki zmiany użytkowania gruntów i zmiany klimatu powodują utratę różnorodności biologicznej na wszystkich obszarach geograficznych.

„Celem scenariuszy długoterminowych nie jest przewidzenie, co się stanie.

Chodzi raczej o zrozumienie alternatyw, a co za tym idzie, unikanie tych trajektorii, które mogą być najmniej pożądane, i wybieranie tych, które przynoszą pozytywne skutki” – mówi współautor dr Inês Martins z Uniwersytetu w Yorku.

Polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autorzy zwracają także uwagę, że nawet najbardziej zrównoważony scenariusz nie uwzględnia wszystkich środków, jakie można wdrożyć w celu ochrony różnorodności biologicznej w nadchodzących dziesięcioleciach.

Na przykład wykorzystanie bioenergii, podstawowy element scenariusza zrównoważonego rozwoju, może pomóc w łagodzeniu zmiany klimatu, jednocześnie ograniczając siedliska gatunków.

W żadnym ze scenariuszy nie badano działań mających na celu poprawę efektywności i zasięgu obszarów chronionych, a także ponownego zdziczenia na dużą skalę.

Według naukowców ocena wpływu poszczególnych polityk na różnorodność biologiczną pomaga określić, które polityki są najskuteczniejsze w ochronie i zwiększaniu różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.

„Mimo to nasze ustalenia wyraźnie pokazują, że obecna polityka jest niewystarczająca, aby osiągnąć międzynarodowe cele w zakresie różnorodności biologicznej.

Potrzebujemy wznowienia wysiłków, aby poczynić postępy w rozwiązaniu jednego z największych problemów na świecie, jakim jest zmiana różnorodności biologicznej spowodowana przez człowieka” – stwierdził pierwszy autor, prof. Henrique Pereira, kierownik badania szef grupy w iDiv i MLU.

Opracowanie: irme.pl